“เจาะผัง ฟังเพลง” รายการวาไรตี้ยอดนิยม TV Digital

กสทช. บทวิเคราะห์

รายการวาไรตี้ เป็นอีกหนึ่งประเภทรายการที่ได้รับความนิยมและถูกจัดลงผังรายการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการเพลง ซึ่งเป็นรายการวาไรตี้ยอดนิยม

อย่างไรก็ดี สัดส่วนและลักษณะของรายการวาไรตี้บนผังรายการโทรทัศน์ไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอยู่เสมอ

เปิดบทวิเคราะห์ผังรายการวาไรตี้บนโทรทัศน์ไทย และเรตติ้งรายการวาไรตี้ยอดนิยม คลิก

https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/650300000001.pdf

Tagged