เม็ดเงินโฆษณาทุกสื่อ เดือนเม.ย.64

มูลค่าโฆษณา

นีลเส็น เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมถึงเมษายนปี 2021 เพิ่มขึ้น+3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 36,162 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 59%
ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น +30% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ปี 2021 ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนภาพรวมใช้เม็ดเงินโฆษณา 5 อุตสาหกรรมหลักได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 6,598 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +29% และกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 5,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +9% ขณะที่กลุ่ม Media & Marketing ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการขายตรงมูลค่า 3,888 ล้านบาท ลดลง -2% กลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 2,408 ล้านบาท ลดลง -1%
และกลุ่มยา (Pharmaceuticals) มูลค่า1,917 ล้านบาท ลดลง -3%

ในส่วนของบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในปี 2021 โดย 3 ลำดับแรกได้แก่

  บริษัท  UNILEVER (THAI) HOLDINGS CO.,LTD. มูลค่า 1,681 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +18%โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือ บรีส เอกเซล ชนิดน้ำ ทางสื่อทีวีมูลค่า 33 ล้านบาท รองลงมาคือ ซิตร้า ใหม่ ไทยออร่า ทางสื่อทีวีมูลค่า 32 ล้านบาท

บริษัท NESTLE(THAI) CO.,LTD. มูลค่า 1,133 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +84% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือไมโล ประโยชน์เต็มแก้ว ทางสื่อทีวีมูลค่า 30 ล้านบาท รองลงมาคือเนสกาแฟ ทางสื่อทีวีมูลค่า 23 ล้านบาท

Tagged