เม็ดเงินโฆษณาครึ่งปีแรก กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มโฆษณาสูงสุด

มูลค่าโฆษณา
Copyright © 2021 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

นีลเส็น เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมถึงมิถุนายนปี 2021 เพิ่มขึ้น+8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 53,640 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 60%
ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น +14% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

Copyright © 2021 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Copyright © 2021 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ภาพรวมใช้เม็ดเงินโฆษณาปี 2021 ช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน อุตสาหกรรมหลักได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 9,378 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +31%,กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 7,871 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +18% และกลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 3,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +1% ในขณะที่กลุ่มเครือข่ายการสื่อสาร (Telecommunication) มูลค่า 1,975 ล้านบาท ลดลง -10% และกลุ่มการเงินการลงทุน (Finance) มูลค่า 1,889 ล้านบาท ลดลง -15%

Copyright © 2021 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ในส่วนของบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในปี 2021 โดย 3 ลำดับแรกได้แก่

  บริษัท  UNILEVER (THAI) HOLDINGS CO.,LTD. มูลค่า 2,734 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +57%โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคือ ทุกทุกตัว U ทำสิ่งดีดี ทางสื่อทีวีมูลค่า 40 ล้านบาท รองลงมาคือ คอมฟอร์ท อัลตร้าแคร์ ปกป้องสีและใยผ้าจากการซัก ทางสื่อทีวีมูลค่า 38 ล้านบาท

บริษัท NESTLE(THAI) CO.,LTD. มูลค่า 1,538 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +49% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคือเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู กลมกล่อม หอม ครบ ทางสื่อทีวีมูลค่า 43 ล้านบาท รองลงมาคือไมโล ประโยชน์เต็มกล่อง ทางสื่อทีวีมูลค่า 26 ล้านบาท

บริษัท PROCTER & GAMBLE (THAILAND) มูลค่า 1,183 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว+26% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คือ ออรัลบี ทรีดีไวท์ ยาสีฟันสูตรฟันขาว ทางสื่อทีวีมูลค่า 19 ล้านบาท รองลงมาคือ เฮดแอนด์โชว์เดอร์ เหนือกว่า 5 เท่า ทางสื่อทีวีมูลค่า 18 ล้านบาท

Tagged