เงินโฆษณา 8 เดือนแรกปีนี้ 19 ช่องใหม่มาแรงมาก

มูลค่าโฆษณา

แม้ 5 ช่องบิ๊กทีวี ยังกวาดเม็ดงบโฆษณาส่วนใหญ่ แต่ช่องว่างเริ่มแคบ เพราะ 19 ช่องใหม่ที่เรตติ้งดีขึ้น ก็เบียดแรง แค่ 8 เดือนแรกเก็บได้เกิน 1 ใน 3 มาเยอะ ห่างกันแค่กว่า 6 พันล้านบาทเท่านั้น

ช่องทีวีดิจิทัล 24 ช่อง ที่หารายได้จากโฆษณา ซึ่งมีผู้ประกอบการเอกชน 22 ช่อง และรัฐ 2 ช่องคือช่อง 11 เอ็นบีที และช่อง 5 ได้เม็ดเงินโฆษณารวมในเดือนสิงหาคม 2561 ประมาณ 5,716  ล้านบาท 

ถ้ารวม 8 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม)   มีเม็ดเงินรวม 44,946 ล้านบาท  โดยช่องเก่า ที่เป็นอนาล็อก ฟรีทีวีเดิม คือช่อง 3 5 7 9  และ 11 เอ็นบีที ได้ไปเกินครึ่งอยู่ที่  25,562 ล้านบาท  ส่วนเฉพาะเดือนสิงหาคมปีนี้ 5 ช่องเก่าได้ ได้ 3,194 ล้านบาท

แต่ช่องใหม่  19 ช่อง ก็มาแรง  เม็ดเงินโฆษณาเดือนสิงหาคม ปีนี้รวมถึง 2,522 ล้านบาท และถ้ารวม 8 เดือน ได้ 19,294 ล้านบาท ห่างจาก 5 ช่องเดิมเพียง 6,268 ล้านบาท และถือว่าเกิน 1 ใน 3 ของเม็ดเงินโฆษณารวมมาจำนวนมาก เมื่อเทียบกับเม็ดเงินปี 2560

ช่องว่างเงินโฆษณาระหว่างช่องเดิม กับช่องใหม่ จึงดูเหมือนเริ่มแคบลงเรื่อย 

ย้อนกับไปดู ปี 2560 ที่ผ่านมาเม็ดเงินโฆษณา 5 ช่องเดิม รวมกับ 19 ช่องใหม่ รวมกันมี 62,873 ล้านบาท กลุ่ม 5 ช่องเดิมได้ 40,966 ล้านบาท ส่วนกลุ่ม 19 ช่องใหม่ ได้เม็ดเงิน 21,907 ล้านบาท ห่างจาก 5 ช่องเดิม 19,059 ล้านบาท และถือว่าได้เกิน 1 ใน 3 ของเม็ดเงินรวม 62,873 ล้านบาทมาเล็กน้อย 

นับจากนี้เหลืออีกประมาณ 4 เดือน ที่แต่ละช่องมีเวลาเท่ากัน ในการหารายได้จากโฆษณา ช่วยกันลุ้นดีกว่า

Tagged