“ช่อง 3 รับเงินชดเชยคืน 2 ช่อง 820.23 ล้านบาท”

ช่อง 3
 
วันนี้ (1 ต.ค.) สำนักงาน กสทช. คืนเงินเยียวยา บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด จำนวน 820.23 ล้านบาท
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (1 ต.ค. 2562) สำนักงาน กสทช. จ่ายเงินค่าชดเชยให้กับบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด จำนวน 820,230,912.44 บาท โดยแบ่งเป็นช่อง 3SD หมายเลขช่อง 28 หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 9,031,786.95 บาท หักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ งวดที่ 4 จำนวน 223,095,000 บาท คงเหลือเงินชดเชยสุทธิจำนวน 661,625,937.34 บาท และช่อง 3 Family หมายเลขช่อง 13 หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 2,263,158.37 บาท หักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ งวดที่ 4 จำนวน 63,772,000 บาท คงเหลือเงินชดเชยสุทธิจำนวน 158,604,975.10 บาท ซึ่งทั้งสองช่องได้มีการยุติออกอากาศไปแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  
Tagged