ช่อง 3 แจ้งการพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหาร แต่ยังเป็นที่ปรึกษา

เกาะติดจอ

ข่อง 3 แจ้งการพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหาร แต่ยังเป็นที่ปรึกษา

เมื่อเวลา17.27 น. บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานเทคโนโบยี และธุุรกิจสื่อใหม่ ของนางอาภัททรา ศฤงคารินกุล เพราะครบสัญญา เมื่อ 1 ก.ค.61

แต่เพื่อให้งานดำเนินไปต่อเนื่อง จึงยังแต่งตั้งนางอาภัททรา เป็นที่ปรึกษาแต่ไป และจะสรรหาผู้บริหารบุคคลที่เหมาะสมทดแทนต่อไป

Tagged