ช่องทางใหม่ยื่นต่อใบอนุญาตวิทยุออนไลน์

กสทช. เกาะติดจอ

สำนักงาน กสทช. ได้พัฒนาระบบการยื่นคำขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง (e-BCS)

โดยเริ่มทดลองใช้งานระบบ e-BCS สำหรับบริการยื่นต่ออายุและการยื่นเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563

ระบบ e-BCS นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงให้ได้รับบริการทั้งในด้านการยื่นต่ออายุและการยื่นเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งมากขึ้น

 

Tagged