เจาะฐานผู้ชมกลุ่มช่อง TOP10 ทีวีดิจิทัลในรอบ 9 เดือน ปี 63

วิเคราะห์เจาะเรตติง เรตติ้งช่อง เรตติ้งทีวี เรตติ้งประจำเดือน

เปิดกลุ่มผู้ชมรายช่องสำหรับช่อง TOP10 ในรอบ 9 เดือน สำหรับช่อง 7 ช่อง 3 ช่อง Mono ช่องเวิร์คพอยท์ ช่องไทยรัฐทีวี ช่อง One ช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 8 ช่องเนชั่นทีวี และช่อง 9

ภาพรวมของทั้ง 10 ช่องพบว่า ช่วงอายุของผู้ชมที่รับชมทีวีดิจิทัลสูงสุดได้แก่ อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย แต่มีความแตกต่างที่ช่อง Mono ช่อง 8 ช่องเนชั่นทีวี และช่อง 9 ที่มีกลุ่มผู้ชมผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

ฐานผู้ชมแยกตามพื้นที่จะพบว่า ช่องที่มีฐานผู้ชมหลักในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ ช่อง 3 ช่อง Mono ช่อง One ช่องไทยรัฐทีวี ช่องอมรินทร์ทีวี ช่องเนชั่นทีวี และช่อง 9  ในขณะที่ช่อง 7 ฐานผู้ชมส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ส่วนช่องเวิร์คพอยท์ และช่อง 8 มีฐานผู้ชมหลักอยู่พื้นที่ภาคกลาง

ฐานผู้ชมช่อง 7 ในรอบ 9 เดือนจะพบว่า พื้นที่ภาคใต้เป็นภาคที่รับชมช่อง 7 มากที่สุด รองลงมาเป็นกรุงเทพฯ ส่วนภาคเหนือรับชมช่อง 7 น้อยที่สุด และช่วงอายุที่รับชมน้อยที่สุดอายุ 15-19 

ช่อง 3 ฐานผู้ชมที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่รับชมช่อง 3 น้อยที่สุด ช่วงอายุที่รับชมน้อยที่สุดอายุ 25-29 ปี

ฐานผู้ชมช่อง Mono เป็นผู้ชมในพื้นที่กรุงเทพฯ และน้อยที่สุดเป็นภาคใต้ ช่วงอายุ 15-19 ปีรับชมน้อยที่สุด นอกจากนี้มีกลุ่มผู้ชมผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยคอนเทนต์หลักของช่อง Mono ได้แก่ภาพยนตร์ และซีรีส์ต่างประเทศ

กลุ่มผู้ชมช่องเวิร์คพอยท์ คอนเทนต์เด่นเป็นกลุ่มรายการวาไรตี้เกมโชว์ พื้นที่รับชมสูงสุดเป็นภาคกลาง และน้อยที่สุดภาคอีสาน ช่วงอายุที่รับชมน้อยที่สุดได้แก่ อายุ 20-24 ปี

ฐานผู้ชมช่อง One เป็นพื้นที่กรุงเทพฯเช่นเดียวกับช่อง 3 และช่อง Mono แต่พื้นที่ที่รับชมช่อง One น้อยที่สุดได้แก่ภาคใต้ และช่วงอายุ 25-29 ปีรับชมช่อง One น้อยที่สุด

กลุ่มผู้ชมช่องอมรินทร์ทีวี มาจากกรุงเทพฯสูงสุด น้อยที่สุดเป็นภาคอีสาน อายุ 15-19 ปีรับชมช่องอมรินทร์ทีวีน้อยที่สุด ฐานผู้ชมผู้หญิงสูงผู้ชายสูสีกัน โดยผู้หญิงสูงกว่าเล็กน้อย คอนเทนต์เด่นของช่องอมรินทร์ได้แก่ รายการข่าว

ฐานผู้ชมช่องไทยรัฐทีวีเป็นกลุ่มผู้ชมในกรุงเทพ เช่นเดียวกับอมรินทร์ทีวี ที่เน้นรายการข่าวเช่นเดียวกัน แต่ภาคใต้รับชมน้อยที่สุด และช่วงอายุ 20-24 ปี รับชมช่องไทยรัฐทีวีน้อยที่สุด

ช่อง 8 มีฐานผู้ชมหลักจากภาคกลาง และน้อยที่สุดจากภาคใต้ กลุ่มผู้ชมผู้ชายรับชมช่อง 8 มากกว่ากลุ่มผู้หญิง สะท้อนได้จากคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของช่อง 8 ได้แก่ รายการถ่ายทอดสดมวยไทย ช่วงอายุ 15-19 ปี รับชมน้อยที่สุด

กลุ่มผู้ชมช่องเนชั่นทีวีสูงสุดมาจากกรุงเทพและภาคใต้ที่สูสีกัน ส่วนภาคอีสานรับชมน้อยที่สุด ฐานผู้ชมผู้ชายรับชมช่องเนชั่นทีวีมากกว่าผู้หญิง ตามลักษณะคอนเทนต์เด่นเป็นเรื่องรายการข่าว โดยเฉพาะข่าวการเมือง ช่วงอายุ 20-24 ปี รับชมช่องเนชั่นทีวีน้อยที่สุด

ช่อง 9 มีกลุ่มผู้ชมหลักจากกรุงเทพฯ และน้อยที่สุดในภาคอีสาน ช่อง 9 เป็นอีกช่องที่มีกลุ่มผู้ชมผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยรายการหลักของช่อง 9 เป็นรายการข่าว และช่วงอายุ 20-24 ปี รับชมช่อง 9 น้อยที่สุด

Tagged