เปิดรายละเอียด มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมตามคำสั่งหัวหน้าคสช.

error: Content is protected !!