สรุปแล้ว ! อสมท.ได้เงินเยียวยา 3.2 พันล้าน คืนคลื่น 2600  กสทช.แบ่งจ่าย 10 ปี

กสทช. เกาะติดจอ

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563 ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.แถลงข่าวว่า บอร์ดกสทช.ได้มีมติเรื่องเงินค่าเยียวยาในการคืนคลื่น 2600 MHz  ให้กับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยได้ข้อสรุปยอดเงินเยียวยา รวม ทั้งหมด 3,235,836,754.93 ล้านบาท ซึ่งกสทช.จะดำเนินการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ตามวงเงินที่ได้รับจากผู้ชนะประมูลคลื่นย่าน 2600 ที่จะมีการจ่ายรวมระยะเวลา 10 ปี ตามข้อเสนอของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นที่ปรึกษา

ส่วนวงเงินที่อสมท จะไปจ่ายให้กับบริษัท เพลย์เวิร์ค นั้น จะเป็นวงเงินในสัดส่วน 50:50 ตามที่อสมท ได้ทำหนังสือแจ้งมาที่กสทช.เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา

สำหรับเหตุผลที่กสทช.อนุมัติวงเงินเยียวยารวมตัวเลขดังกล่าว เป็นผลมาจากการระยะเวลาการใช้คลื่นทั้งหมด 6 ปี 5 เดือน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก นับจากวันที่แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.2555 ถึงวันที่ 23 ก.ย.2558 ซึ่งเป็นวันที่อสมท ได้รับสิทธิอนุมัติให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว และอีกช่วงนับตั้งแต่วันที่กสทช.มีมติให้คืนคลื่นความถี่ จนถึงวันที่ 3 เม.ย. 65 เป็นเวลา 3 ปี  

ทั้งนี้การพิจาณาของบอร์ดกสทช.จำนวน 6 คน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. มติเรื่อง การกำหนดกรอบวงเงินให้อสมท.จำนวน 3.2 พันล้านบาท ที่ประชุมมีมติ โดย 3 เสียงให้จ่าย 3 .2 พันล้านบาท แต่อีก 2 เสียง ให้จ่ายกว่า 4 พันล้านบาท ซึ่งเสียงข้างน้อยได้แก่ พลโท พีรพงษ์ มานะกิจ และธวัชชัย จิตรภาษนันท์

2. มติ เรื่องรับทราบและให้อสมท ปฏิบัติตามหนังสือที่ระบุการจ่ายเงิน มติ 5 ต่อ 1 เสียงที่งดออกเสียง ได้แก่นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ดกสทช.อนุมัติวงเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วประเทศจากวิกฤตโควิด-19 ในวงเงิน 149.811 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลอีก 62 แห่งด้วย

ในขณะเดียวกัน บอร์ดกสทช.มีมติแต่งตั้งไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการกสทช.เป็นรักษาการแทนเลขาฯ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคนปัจจุบันหมดวาระ

Tagged