ม. 44 ช่วยทีวีดิจิทัล เปิดทางคืนช่องได้พร้อมค่าชดเชย

รายการข่าว เกาะติดจอ

ในที่สุด คสช.ก็มีประกาศม.44 อุ้มธุรกิจโทรคมนาคม และช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล โดยใจความหลักคือให้ยืดการชำระงวดการจ่ายเงินค่าประมูลคลื่น 900 MHz ของ 3 บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ เอไอเอส, ทรู และดีแทค จากเดิม 4 งวด ให้เป็น 10 งวด จากวงเงินที่ชนะประมูล

วงเงินประมูลคลื่น 900 MHz ของทรู 76,298 ล้านบาท เอไอเอส 75,654 และดีแทค 38,064 ล้านบาท โดยตามแผนเดิมนั้น ทรู มีภาระจ่ายเงินค่างวดประมูลคลื่น 900 MHz ในปี 2563 จำนวน 60,218 ล้านบาท, เอไอเอส จำนวน 59,574 ล้านบาท ในปี 2563 ส่วนดีแทค มีภาระต้องจ่ายจำนวน 30,024 ล้านบาทในปี 2565

ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่า ทั้ง 3 บริษัทเอกชนโทรคมนาคมจะเข้าเงื่อนไขยืดการจ่ายเงินงวดประมูลคลื่น 900 MHz เมื่อตกลงว่าจะเข้ามารับการจัดสรรคลื่น 700 MHz  ที่ กสทช.จะเรียกคืนมาจากทีวีดิจิทัลเพื่อมาทำ5G ด้วย

ส่วนกิจการทีวีนั้น จะมีการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700MHz ซึ่งมีการใช้งานอยู่เพื่อนำไปประมูล 5G ในกิจการโทรคมนาคม จึงจะมีการพิจารณาชดเชยวงเงินที่จะได้จากการคืนคลื่น โดยมี 2 กลุ่มที่จะได้รับการชดเชยคือ ผู้ประกอบการทีวี และผู้ประกอบการโครงข่าย (MUX)

สำหรับผู้ประกอบการทีวี จะได้รับการช่วยเหลือในการไม่ต้องจ่ายค่าประมูลทีวีดิจิทัล ใน 2 งวดสุดท้ายมีมูลค่ารวมประมาณ 13,622 ล้านบาท และยังได้รับการช่วยเหลือการจ่ายค่าเช่าโครงข่ายอีกประมาณปีละ 2,000 ล้านบาทจนสิ้นสุดใบอนุญาตในปี 2572 รวมเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการช่องทีวีดิจิทัลทั้งหมดในวงเงินเบื้องต้นประมาณ 33,622 ล้านบาท หากผู้ประกอบการรายได้จ่ายเงินบางงวดไปแล้ว ก็จะได้รับเงินคืน โดยในเบื้องต้น หากยังไม่ได้รับเงินจากการประมูลคลื่นย่าน 700 MHz ก็ให้นำเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของกสทช.มาใช้ก่อน

ส่วนผู้ประกอบการ MUX นั้น จะได้รับการชดเชยจากการต้องย้ายย่านคลื่นในโครงข่ายทีวี เพื่อคืนคลื่นย่าน 700 MHz ให้กสทช.มาจัดการประมูล โดยคาดว่าจะใช้วงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการช่องทีวีดิจิทัลสามารถคืนใบอนุญาตได้ แต่ต้องทำหนังสือแจ้งไปยังกสทช.ภายใน 30 วันหลังประกาศฉบับนี้ และให้สำนักงานกสทช.กำหนดค่าชดเชยให้
ประกาศคสช.ฉบับนี้ ยังเปิดทางให้สำนักงานกสทช.จัดสรรเงินสำหรับทำทีวีเรตติ้งจำนวนหนึ่ง ในกรณีที่มีการรวมตัวกันตั้งองค์กรกลางเพื่อทำเรตติ้งด้วย
โดยเมื่อวันที่ 11 เม.ย.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคม

ดูรายละเอียดที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/093/T_0004.PDF

Tagged