รายการข่าวสารสาระเป็นอีกประเภทรายการหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อชีวิตประจำวันและสังคม

กสทช. บทวิเคราะห์

เปิดข้อมูลกลุ่มรายการข่าวสารสาระในยุคทีวีดิจิตอล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/640900000002.pdf

Tagged