อนุมัติเลขช่องทีวีดิจิทัลใหม่ 18 ช่อง รวมช่องเด็กไทยพีบีเอส รับปิดเทอมยาว ช่วงโควิด

กสทช. เกาะติดจอ

บอร์ดกสทช. (วันที่ 13 พ.ค. 63) อนุมัติหมายเลขช่องทีวีดิจิทัล เพื่อการศึกษาใหม่ จำนวน 18 ช่อง เป็นช่องของกระทรวงศึกษา 15 ช่อง สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ช่อง ช่องกรมอาชีวะศึกษา 1 ช่อง และช่อง การศึกษาไทยพีบีเอส 1 ช่อง โดยจะเริ่มทดลองออนแอร์ 18 พ.ค.นี้ ยกเว้นช่อง ไทยพีบีเอส เริ่ม 1 ก.ค.นี้

โดยบอร์ดกสทช.ได้อนุมัติคำขอทดลองออกอากาศช่อง Active Learning (ALTV) ของไทยพีบีเอส เพื่อเป็นช่องเพื่อการศึกษาใหม่เป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้เป็นต้นไป โดยช่อง ALTV จะอยู่ในหมายเลขช่อง 4 ต่อจากช่องไทยพีบีเอส ที่ปัจจุบันอยู่ในช่อง 3

ก่อนหน้านี้ในวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา บอร์ดกสทช.ได้อนุมัติ 17 ช่องทีวีดิจิทัลใหม่ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ขอทดลองออกอากาศทีวีดิจิทัล เพื่อการศึกษาสำหรับรองรับนักเรียน นักศึกษาในช่วงที่ปิดเทอม อยู่บ้าน เพื่อให้สามารถเข้าถึงการเรียนผ่านทีวีดิจิทัล ซึ่งเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั่วประเทศ ในช่วงที่ประเทศยังต้องมีมาตรการหยุดเชื้อ ลดการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจะเริ่มออนแอร์ทั้ง 17 ช่อง ในระบบ SD ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.นี้เป็นต้นไป เป็นเวลา 6 เดือน

สำหรับหมายเลขช่องของทั้ง 17 ช่องนี้ จะเริ่มต้นตั้งแต่หมายเลข 37 -53 เรียงจากช่องอนุบาล 1 จนถึงช่องม.6 ต่อด้วยช่อง การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ETV ในช่อง 52 และช่องกรมอาชีวะศึกษา ในช่องหมายเลข 53

ส่วนเนื้อหารายการที่จะนำมาออนแอร์นั้น ในกลุ่มช่องอนุบาล ถึงระดับมัธยมต้น จะเป็นการนำรายการจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) ที่ปกติออกอากาศอยู่แล้ว สำหรับช่องการศึกษาของมัธยมปลาย เป็นรายการผ่านช่องทีวีดิจิทัลและระบบออนไลน์โดยครูต้นแบบ ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ตามความเหมาะสม ของสถานศึกษา

ช่องกศน.นำคอนเทนต์มาจากช่อง ETV ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่ปัจจุบันมีการออกอากาศในช่องทางออนไลน์ www.ETVThai.tv และ www.ceted.org และแอปพลิเคชั่นออนไลน์ และช่องอาชีวะ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นการนำคอนเทนต์ส่วนหนึ่งมาจาก DLTV ช่อง 13

สำหรับเนื้อหารายการที่จะนำมาออนแอร์นั้น ในกลุ่มช่องอนุบาล ถึงระดับมัธยมต้น จะเป็นการนำรายการจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) ที่ปกติออกอากาศอยู่แล้ว สำหรับช่องการศึกษาของมัธยมปลาย เป็นรายการผ่านช่องทีวีดิจิทัลและระบบออนไลน์โดยครูต้นแบบ ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ตามความเหมาะสม ของสถานศึกษา

ส่วนช่องกศน.นำคอนเทนต์มาจากช่อง ETV ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่ปัจจุบันมีการออกอากาศในช่องทางออนไลน์ www.ETVThai.tv และ www.ceted.org และแอปพลิเคชั่นออนไลน์ และช่องอาชีวะ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นการนำคอนเทนต์ส่วนหนึ่งมาจาก DLTV ช่อง 13 ที่ปัจจุบันออนแอร์สัปดาห์ละ 3 วัน

อย่างไรก็ตาม การออกอากาศของช่องการศึกษาเป็นการส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายทีวีดิจิทัลเท่านั้น ไม่รวมการรับชมผ่านช่องทางทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี

ทั้งหมดนี้เป็นแผนงานของกระทรวงศึกษาที่ต้องการเสริมการเรียนการสอนในช่วงปิดเทอมยาวในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีกำหนดเปิดเทอมวันที่ 1 ก.ค.นี้

Tagged