เหตุโควิด Q1/ 63 เวิร์คพอยท์รายได้โฆษณาลด 10% กำไรหด 38%

ผลประกอบการ รายได้ทีวีดิจิทัล

โควิดพ่นพิษ ไตรมาสแรกปี 63 เวิร์คพอยท์รายได้รวมลด 11% วงเงิน 72.98 ลบ.มาจากรายได้โฆษณาลด 53.66 ลบ รายได้จัดอีเวนท์ลด 40.21ลบ. รายได้จัดคอนเสิร์ตลด 4.03 ลบ แต่รายได้ TV Shopping เพิ่ม 24.92 ลบ รวมกำไรลดลง 28.22 ลบ หรือลดลง 38%

บริษัทเวิร์คพอยท์ ได้รายงานผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสแรกของปี 2563 ว่า มีรายได้รวมทั้งไตรมาสอยู่ที่ 605.08 ล้านบาท ลดลง 72.98 ล้านบาท หรือลดลง 11% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 678.06 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงเดือนมี.ค.2563 ซึ่งปกติเป็นช่วงไฮซีซันของปี ทำให้รายได้จากค่าโฆษณารายการทีวีลดลง 10% จากรายได้โฆษณาของไตรมาสแรกของปีที่แล้วได้ 534.32 ล้านบาท ลดลง 53.66 ล้านบาท มาอยู่ที่ 480.66 ล้านบาท

เวิร์คพอยท์ได้ชี้แจงว่า รายได้จากค่าโฆษณานี้หมายรวมถึงรายได้จากการขายโฆษณาโปรโมทในช่องเวิร์คพอยท์ และช่องทางในสื่อออนไลน์ของบริษัท การให้เช่าช่วงเวลา การรับจ้างผลิตรายการและการขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศ ซึ่งส่วนรายได้ที่กระทบมากสุดมาจากรายได้จากช่องเวิร์คพอยท์เป็นหลัก โดยเฉพาะเดือนมี.ค.ที่มีการชะลอตัวการใช้จ่ายเงินโฆษณา

รายได้ที่มีสัดส่วนลดลงรองลงมาอันดับ 2 ได้แก่ รายได้จากการจัดอีเวนท์ เพราะวิกฤตโควิด-19 ทำให้งานอีเวนท์ทั้งของบริษัทและลูกค้าต้องเลื่อนออกไป ทำให้มีรายได้ส่วนนี้เพียง 26.57 ล้านบาท ลดลงถึง 40.21 ล้านบาทหรือ 40% จากช่วงเดียวกันปีที่แล้วที่มีรายได้ 66.78 ล้านบาท

ในขณะที่รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวทีก็ได้รับผลกระทบไม่สามารถจัดงานได้เลยเช่นกัน โดยมีรายได้อยู่ที่ 11.31 ล้านบาท ลดลง 4.03 ล้านบาทหรือลดลง 26% จาก 15.35 ล้านบาท

แต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ได้แก่ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ที่รวมตั้งแต่การขายสินค้า และรายได้จากการให้เช่าพื้นที่โรงละคร และการจัดหานักแสดง มีรายได้อยู่ที่ 86.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 40% จาก 61.61 ล้านบาท ซึ่งเวิร์คพอยท์อธิบายว่า การเพิ่มขึ้นของรายได้หมวดนี้ มาจากการเพิ่มขึ้นของการขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ต่างๆเป็นหลัก

อย่างไรก็ตามเวิร์คพอยท์ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการจัดการบริหารที่ดี โดยหลักมาจากการลดต้นทุนการผลิตรายการทีวี ต้นทุนจากค่าใบอนุญาตทีวีจากกสทช.ลดลง และลดต้นทุนค่าลิขสิทธิ์รายการ มาเน้นการออนแอร์รายการที่ผลิตเองเป็นหลัก ทำให้สามารถต้นทุนการผลิตลดลง 16% หรือ 65.42 ล้านบาท จากไตรมาสแรกปีที่แล้ว 413.56 ล้านบาท โดยมีต้นทุนรวมในไตรมาสนี้อยู่ที่ 348.14 ล้านบาท

Tagged