แผนปลดล็อค ปรับอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลสู้ออนไลน์

รายการข่าว

คาดแผนประมูลคลื่น 700 MHz ให้บริการ 5G เพื่อนำเงินมาช่วยทีวีดิจิทัล ใช้เวลา 20 เดือน ถึงเดือนธ.ค.63 ได้ใช้คลื่น ส่วนฝั่งทีวีเริ่มได้ชดเชย หลังก.พ. 62 เพื่อปลดล็อค ปรับอุตสาหกรรมทีวีสู้กับออนไลน์

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานบอร์ดกสทช. และประธานคณะอนุกรรมการเรียกคืนคลื่นความถี่ และเยียวยาคลื่นความถี่ 700 MHz เปิดเผยหลังการประชุมกับบรรดาผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจการทีวีดิจิทัลทั้งหมดว่า กสทช.กำลังปรับอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลทั้งหมดอย่างมีนัยยะสำคัญ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลก และผู้ให้บริการต่างชาติได้ โดยการใช้การเรียกคืนและประมูลคลื่น 700 MHz เป็นจุดตั้งต้นของการปรับโครงสร้างทั้งหมด

“เรากำลังจะเอาภาระทั้งหมดที่มีอยู่ของผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลออกให้หมด ตั้งแต่ ค่าประมูลที่เหลืออยู่, ค่าเช่าโครงข่าย , ค่าใช้จ่ายในการขยายสัญญาณทีวีผ่านดาวเทียม โดยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากผู้ประกอบกิจการทีวี มาเป็นผู้ประกอบกิจการคอนเทนต์ แบบเดียวกับ Youtube, Netflix ที่ไม่ต้องมีภาระจ่ายค่าเช่าอะไรเลย เพื่อให้สื่อทีวีดิจิทัลของไทย สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการเหล่านี้ได้” พ.อ.นทีกล่าว

ทั้งนี้ในขั้นตอนของการทำงานของกสทช.เพื่อไปสู่แผนการทั้งหมดนี้ จะมีความเกี่ยวข้องกับการเรียกคืนคลื่นย่าน 700 MHz ที่ปัจจุบันกิจการทีวีดิจิทัลใช้งานอยู่ คืนมาประมูลเป็นคลื่นโทรคมนาคม เพื่อทำบริการ 5G ที่ครอบคลุมบริการทั่วประเทศ โดยที่กิจการทีวีที่เกี่ยวข้องจะได้รับเงินชดเชยจากการคืนคลื่น และย้ายไปยังย่านใหม่นี้

แผนงานทั้งหมดจะเริ่มต้นด้วย การนำร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มาตรการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ที่เพิ่งผ่านบอร์ดกสทช.เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2562 มาทำประชาพิจารณ์ภายในเดือนก.พ. 2562 และคาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุกเบกษา ภายในเดือนเม.ย.2562

หลังจากนั้น จะเริ่มดำเนินการทำ 3 แผนคือ ภายในเวลา 6-8 เดือนคือ
1.แผนการใช้คลื่นความถี่ทีวีดิจิทัลฉบับใหม่ เพื่อปรับย้ายย่านคลื่นที่ใช้งาน (ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน)
2.แผนการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ 700 MHz (ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน)
3. แผนการปรับเปลี่ยนความถี่โครงข่ายทีวีดิจิทัล

ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มการประมูลคลื่น 700 MHz อย่างเป็นทางการได้ในประมาณเดือนธ.ค.2562 โดยรายละเอียดเบื้องต้น เป็นการประมูล 7 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 2×5 MHz เอกชนแต่ละรายมีสิทธิประมูลได้คนละไม่เกิน 3 ใบอนุญาต โดยมีระยะเวลาการจ่ายเงิน 10 ปี จำนวน 9 งวด โดยงวดแรกคาดว่าจะจ่ายในประมาณเดือนก.พ. 2563 มูลค่า 20% ของราคาประมูล และอีก 9 งวด จ่ายงวดละ 10% ระยะเวลาใบอนุญาต 20 ปี

 

พ.อ.นทีกล่าวว่า สาเหตุที่กำหนดระยะเวลาการจ่ายเงิน และระยะเวลาใบอนุญาตไว้ยาว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และปรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมใหม่ด้วย

“ ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมโทรคมนาคม มีการประมูลราคาคลื่นเกินจริง ทำให้จ่ายค่าคลื่น จนแทบจะไม่มีเงินเหลือ ดังนั้น การประมูลคลื่น 700 MHz จึงเป็นวิธีการผ่อนคลาย จ่ายเงินยาวขึ้น เพราะเพื่อจะได้นำเงินไปลงทุนขยายเครือข่ายให้บริการประชาชนก่อน เป็นรูปแบบที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนมากกว่า การได้เงินค่าประมูลเข้ารัฐก่อน ” พ.อ.นทีกล่าว

ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ที่ประมูลคลื่นไปได้ จะสามารถเริ่มใช้งานคลื่น 700 MHz ได้ในประมาณเดือนธ.ค.2563 และให้บริการเต็มพื้นที่ในกลางปี 2564

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล เมื่อยังไม่มีรายได้จากเงินประมูลคลื่น 700 MHz ก็ยังจะต้องจ่ายเงินตามงวดการประมูลที่เหลือไปก่อน แต่สามารถนำมาขอเงินคืนจากกองทุนกสทช.ในภายหลังได้ทั้งหมด เมื่อมีเงินเข้ามา รวมถึงผู้ประกอบการโครงข่าย MUX ที่จะต้องปรับเปลี่ยนย่านคลื่น ก็สามารถนำค่าใช้จ่ายที่ย้ายย่านคลื่นมาเบิกทั้งหมดได้ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเบิกเงินคืนกันได้ตั้งแต่ ก.พ.2562 ที่มีการจ่ายเงินค่าประมูลงวดแรก 20% ของวงเงิน

Tagged