เม็ดเงินโฆษณาทุกสื่อ 8 เดือนปี 63 ลดลง 16 %

กสทช. ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

 

เอจีบี นีลเส็น ประเทศไทย เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมถึงสิงหาคมปี 2020 หดตัวลง-16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 67,341 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 59% ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนสิงหาคมยังคงลดลง –13% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามในเดือนสิงหาคมนี้เม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนที่ผ่านมา

 

ในปี 2020 นี้ภาพรวมอุตสาหกรรมหลักใช้เม็ดเงินโฆษณาลดลงจากปีที่แล้ว โดย 4 กลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 10,481 ล้านบาท ลดลง -13% รองลงมาคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 9,350 ล้านบาท ลดลง -5%  ลำดับที่ 3 คือกลุ่ม Media & Marketing มูลค่า 8,054 ล้านบาท ลดลง -7% และลำดับที่ 4 คือกลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 4,064 ล้านบาท ลดลง -35% .  
ขณะที่กลุ่มยา (Pharmaceuticals) มูลค่า3,655 ล้านบาท และ กลุ่มสินค้าครัวเรือนในบ้าน (Household products) มูลค่า 2,757 ล้านบาท ใช้เม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +12% และ +10% ตามลำดับ 

 

Tagged