กสทช เดินหน้ารับฟังแนวทางและวิธีการจัดทำเรตติ้ง 25 ก.ค.นี้

กสทช.

25 ก.ค. นี้ สำนักงาน กสทช. กำหนดเชิญผู้ประกอบการทีวิดีจิตอล สมาคมทีวีดิจิทัล ผู้จัดทำเรตติ้งในประเทศไทย เจ้าของผลิตภัณฑ์ผู้ซื้อสื่อรายใหญ่ มีเดียเอเจนซี่รายใหญ่ ผู้ผลิตคอนเทนต์ ประชุมรับฟังแนวทางและวิธีการจัดทำเรตติ้ง เพื่อหารือแนวทางการสำรวจเรตติ้ง พร้อมเสนอความเห็น ข้อดี ข้อเสีย เพื่อเป็นแนวทางในกำกับดูแลเรื่องเรตติ้งในประเทศไทย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.ค. 2562 นี้ สำนักงาน กสทช. กำหนดเชิญผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทุกช่อง สมาคมทีวีดิจิทัลแห่งประเทศไทย ผู้จัดทำเรตติ้งในประเทศไทย อันได้แก่ สมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) หรือ MRDA บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จำกัด กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ผู้ซื้อสื่อรายใหญ่ อาทิ บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท ลอริอัล (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท โคคา โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เป็นต้น กลุ่มผู้ผลิตเนื้อการรายการรายใหญ่ และสื่อมวลชน ร่วมประชุมรับฟังแนวทางและวิธีการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ (เรตติ้ง) พร้อมทั้ง หารือ ซักถาม ถกถึงข้อดี-ข้อเสีย และข้อเสนอแนะ ในการจัดทำเรตติ้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลเรื่องเรตติ้งในประเทศไทย และแนวทางในการสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรกลางเกี่ยวกับการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอล ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 ข้อ 14 ของสำนักงาน กสทช.

On 25 Jul 2019, the office of NBTC will invite digital TV broadcasters, digital TV association, TV rating agency, large-scale advertisement buyers, main media agency, and content producers to meet and discuss means of constructing and surveying the TV rating as well as share pros and cons in the development of TV rating regulation in Thailand

Mr. Takorn Tantasith, the secretary general of the National Broadcasting and Telecommunications Commission or NBTC, states that on this coming 25th July 2019 the office of NBTC will hold a meeting inviting all digital TV broadcasters, the digital TV association of Thailand, TV rating houses namely, Media Research Development Association (Thailand) or MRDA, the Nielsen company (Thailand) Ltd., PSI Broadcasting Ltd., along with the large-scale advertisement buyers such as Unilever Thai Holding Ltd., Procter & Gamble Manufacturing (Thailand) Ltd., Nestle (Thai) Ltd., L’Oreal Thailand Ltd., Coca-Cola (Thailand) Ltd., Toyota Motor Thailand Ltd., and Pepsi Cola (Thai) Trading Ltd. In addition, main content producers and the press will also be joining the meeting to listen and discuss potential means to survey and construct TV rating as well as exchange ideas, questions, or pros and cons and suggestions for the TV rating development in Thailand. This move will serve a development of an approach to regulate TV rating as well as endorsement of establishment of central TV rating organization in Thailand to support the domestic digital TV industry. In fact, it is in accordance with the NCPO order number 4/2562 (article 14).

Tagged