กสทช. ประกาศ เกณฑ์ให้เงินทำ TV Rating แล้ว เน้น“ป้องกันการผูกขาด – ส่งเสริมการแข่งขันเสรีเป็นธรรม”

รายการข่าว เกาะติดจอ

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ที่ผ่านมา กสทช. ได้ออกอากาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินในการสำรวจรวามนิยมช่องรายการโทรทัศน์ (ทีวีเรตติ้ง)  เป็นไปตามคำสั่งคสช. 4/2562 วันที่ 11 เม.ย.2562 ที่ครอบคลุมถึงแผนการช่วยเหลือกิจการโทรคมนาคมและทีวีดิจิทัล

ในรายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือเพื่อจัดทำ TV Rating นี้ ระบุไว้ว่า กสทช.จะจัดสรรงบประมาณในการทำทีวีเรตติ้งให้กับ “องค์กรกลาง” ซึ่งหมายถึง องค์กรที่เป็นการรวมกลุ่มของช่องทีวีดิจิทัลที่เหลืออยู่หลังจากการคืนช่อง โดยที่องค์กรกลางนั้น จะต้องมีสมาชิก และกรรมการ ไม่น้อยกว่า 1ใน 3 จะต้องเป็นผู้แทนจากช่องทีวีดิจิทัล และไม่รวมถึง 7 ช่องทีวีดิจิทัล ที่ประกอบไปด้วย ช่อง 3SD, สปริง 26, วอยซ์ทีวี, ไบรท์ทีวี, สปริงนิวส์ , 3Family และ MCOT Family ที่ได้แจ้งกสทช.ขอคืนช่อง เลิกกิจการไปแล้วเมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา

ประกาศของกสทช.ระบุว่า เงินที่องค์กรกลางได้รับจากกสทช.จะต้องมีการจัดสรร โดยคำนึงถึง “การป้องกันการผูกขาด”  การส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ตลอดจนถึงประโยชน์สาธารณะ โดยมีเงื่อนไขว่า

-สำนักงานกสทช.จะต้องได้รับสิทธิ์ในการใช้งานข้อมูลทีวีเรตติ้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

-สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

-กลุ่มช่องทีวีดิจิทัลสาธารณะ จะต้องได้สิทธิในการเข้าใช้ระบบ TV Rating ด้วย

-องค์กรกลางที่ได้รับการจัดสรรเงิน จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล

ทั้งนี้ประกาศฉบับนี้ ได้ระบุให้องค์กรกลางที่จะขอรับเงินสนับสนุน จะต้องทำหนังสือ พร้อมรายละเอียดแผนงานในการจัดการทำ TV Rating โดยให้แจ้งกสทช.ภายใน 60 วัน นับจากวันที่มีผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz  ซึ่งกสทช.ได้กำหนดไว้เป็นวันที่ 19 มิ.ย.นี้

ก่อนหน้านี้ กสทช.ได้เคยประกาศไปเบื้องต้นว่า จะให้เงินสนับสนุนการทำ TV Rating ตามคำสั่งคสช.จำนวน 431 ล้านบาท โดยผู้ที่ผลักดันการทำ TV Rating นี้คือ สมาคมผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัล ที่มีนายสุภาพ คลี่ขจาย เป็นนายกสมาคม และสมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) หรือ Media Research Development Association (Thailand ( MRDA)

ปัจจุบันนีลเส็น เป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่จัดทำ TV Rating ของวงการทีวีดิจิทัล

[embeddoc url=”https://www.tvdigitalwatch.com/wp-content/uploads/2019/05/anouce-nbtc-24-05-62.pdf” viewer=”google”]
Tagged