สำรวจรายการเด็กในยุคทีวีดิจิตอล

กสทช. เกาะติดจอ

รายการเด็กมีบทบาทสำคัญต่อการปลูกฝังและกล่อมเกลาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นอย่างมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลา 6 ปี ของทีวีดิจิตอล พบว่า จำนวนรายการเด็กมีแนวโน้มลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องในเกือบทุกประเภทรายการ ซึ่งอาจมีปัจจัยมาจากด้านธุรกิจที่รายการเด็กทำรายได้จากการออกอากาศได้ไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มรายการประเภทอื่นๆ

รายการเด็กมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่
https://bit.ly/3xMfsEu

 

Tagged