ทางรอดทีวีดิจิทัล : แผนประมูลคลื่น 700 MHz บริการ 5G หาเงินจ่ายชดเชยให้กลุ่มทีวีดิจิทัล

รายการข่าว

ทางรอดทีวีดิจิทัล : แผนประมูลคลื่น 700 MHz บริการ 5G หาเงินจ่ายชดเชยให้กลุ่มทีวีดิจิทัล

บอร์ดกสทช.เตรียมถก แผนการเรียกคืนคลื่น 700MHz มาประมูลทำ 5G จ่ายเงินชดเชยให้กลุ่มทีวีดิจิทัล วันที่ 8 ม.ค.นี้

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานกิจการกระจายเสียง ที่มีพ.อ.นที ศุกลรัตน์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมาได้อนุมัติร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มาตรการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz เพื่อนำเสนอบอร์ดกสทช.เพื่อพิจารณาในวันที่ 8 ม.ค.นี้ ทั้งนี้สาระสำคัญของร่างนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ รูปแบบการชดเชยผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นย่าน 700 MHz และ แผนการเปิดประมูลคลื่นเพื่อให้บริการ 5G ของประเทศไทย

ตามร่างนี้ จะมีการเรียกคืนคลื่นย่าน 694-790 MHz ที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มาจัดสรรใหม่สำหรับการประมูลคลื่น เพื่อเปิดบริการ 5G โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ย่านรับ 703-738MHz และ ย่านส่ง 758-793 โดยมีจำนวนแบนด์วิดท์รวมทั้งสิ้น 2×35 MHz ซึ่งจะมีการเปิดประมูลเป็น 7 ใบอนุญาต ใบละ 2 x 5MHz หากมีผู้ร่วมประมูลน้อยกว่าใบอนุญาตจะลดจำนวนใบอนุญาตที่จะมาประมูลลงหนึ่งใบ

มีการกำหนดรูปแบบการประมูลเป็นแบบพร้อมกัน เพิ่มราคาขึ้นในทุกๆรอบ ผู้ที่ชนะการประมูลและเสนอราคาสูงสุดจะได้สิทธิในการเลือกย่านคลื่นก่อน ใบอนุญาตมีเวลา 20 ปี แต่มีเงื่อนไขที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการโทรคมนาคม โดยการกำหนดรอบการจ่ายเงินค่าประมูลไว้ยาวถึง 9 ปี ปีแรกจ่าย 20% และอีก 8 ปีจ่ายเพียงปีละ 10% ของวงเงินประมูลทั้งหมด

ทั้งนี้เงินที่ประมูลได้ จะเกี่ยวข้องกับวงการทีวีดิจิทัลโดยตรง ในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการโดนย้ายย่านคลื่นที่ให้บริการทีวีดิจิทัลทั้งระบบ ทำให้บรรดาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ที่รวมตั้งแต่ช่องทีวีดิจิทัลทั้ง 26 ช่อง และผู้ให้บริการโครงข่ายหรือ Multiplexers จะเป็นผู้ที่ได้รับเงินชดเชย โดยผ่านกองทุนกสทช.

รูปแบบของการชดเชยให้กับกลุ่มทีวีดิจิทัล ที่ระบุไว้ในร่างนี้ มีตั้งแต่ ชดเชยในรูปแบบที่ทีวีดิจิทัลได้รับการช่วยเหลือ การจ่ายเงินค่างวดประมูล 2 งวดสุดท้ายที่เหลืออยู่ และการจ่ายค่าเช่าโครงข่าย MUX และค่าใช้จ่ายที่ทีวีดิจิทัลทุกช่องต้องส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมตามประกาศ Must Carry เพื่อให้ทุกเครือข่ายรับชมทีวีดิจิทัลได้ ส่วนผู้ประกอบการ MUX ก็จะได้รับเงินค่าชดเชยจากการต้องย้ายย่านคลื่น หรือถูกเรียกคืนคลื่นบางส่วน และยังได้เงินสนับสนุนเรื่อง TV Rating ด้วย โดยบางส่วนออกไปก่อน และมาขอเบิกจากกองทุนกสทช.ภายหลัง

หากร่างประกาศนี้ผ่านบอร์ดกสทช.แล้ว จะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ , จัดการประเมินมูลค่าคลื่นเพื่อกำหนดราคาประมูล และจัดทำแผนคลื่นความถี่ทีวีดิจิทัลฉบับใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงย่านคลื่น เพื่อให้เกิดการประมูลคลื่นย่าน 700MHz แบบล่วงหน้าภายในปีนี้ โดยที่ประเทศไทยจะเริ่มมีบริการ 5G ภายในปลายปี 2563

Tagged