ลดต้นทุน ละครรีรัน ช่วยได้ กลุ่มช่อง 3 พลิกฟื้นทำกำไร 78.3 ล้านบาทได้สำเร็จในไตรมาส 3 /61

ช่อง 3 ผลประกอบการ

บีอีซี เวิลด์ หรือกลุ่มช่อง 3 ได้รายงานผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ว่า มีผลประกอบการกำไร 78.3 ล้านบาท จากรายได้รวม 2,672.5 ล้านบาท นับเป็นการฟื้นกลับมาทำกำไรได้เป็นครั้งแรกในปีนี้  ด้วยการลดต้นทุน หลังจากขาดทุนต่อเนื่อง 3 ไตรมาสติดกัน

 

กลุ่มบีอีซีเริ่มขาดทุนในไตรมาสที่ 4/ 2561 จำนวน -335.5 ล้านบาท ต่อเนื่องมาในไตรมาสที่ 1/2561 ขาดทุน -125.99 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2/2561 ขาดทุน -22.6 ล้านบาท

 

กลุ่มบีอีซี ประกอบกิจการทีวี 4 ช่อง คือทีวีแอนะล็อค ช่อง 3 , และ 3 ช่องทีวีดิจิทัล ได้แก่ช่อง 33, ช่อง3SD และช่อง 13 Family เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบการช่องทีวีดิจิทัลมากที่สุด จนทำให้เป็นภาระหนักของบริษัททั้งการจ่ายค่าประมูล และการบริหารทั้ง 3 ช่องหลัก ท่ามกลางการแข่งขันสูงของวงการทีวี อีกทั้งเม็ดเงินโฆษณารวมที่ลงในทีวียังลดลงอีกด้วย

 

จากข้อมูลของนีลเส็น พบว่า เม็ดเงินโฆษณา ในกลุ่มTV รวมในไตรมาส 3/2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 17,968 ล้านบาท ลดลง 0.9% จากไตรมาสที่ 2/2561 ที่อยู่ที่ 18,137 ล้านบาท แต่เพิ่มขึ้น 4.6% จากไตรมาสที่ 3/2560 ที่ 17,180 ล้านบาท

 

รายได้รวมของกลุ่มช่อง 3 ในไตรมาส 3/2561 อยู่ที่ 2,672.5 ล้านบาทลดลงจาก 3% จากรายได้รวม 2,756.3 ล้านบาทของไตรมาส 2/2561 และยังลดลง 2.9% จากไตรมาสที่ 3 /2560 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,751.8 ล้านบาท

 

ยอดขายโฆษณาลดลง 11.2% เทียบปีที่แล้ว

 

ทั้งนี้รายได้หลักของกลุ่มช่อง 3 จำนวน 84.4% มาจากรายได้ค่าโฆษณา โดยไตรมาสที่ 3/2561 นี้อยู่ที่ 2,255.8 ล้านบาท ลดลง 6% จากไตรมาส 2/ 2561 ที่มีรายได้ส่วนนี้ที่ 2,399.3 ล้านบาท อีกทั้งยังลดลง 11.2% เมื่อเทียบไตรมาสที่ 3 /2560  ที่มีรายได้ค่าโฆษณาอยู่ที่ 2,540.6 ล้านบาท

 

รายได้จากการให้ใช้ลิขสิทธิ์และบริการอื่นในไตรมาสที่ 3/2561 อยู่ที่ 215.8 ล้านบาท ลดลง 21% จากไตรมาสที่ 2/2561 อยู่ที่ 273.1 ล้านบาท แต่เพิ่มขึ้น 34% จากไตรมาสที่ 3/2560 ที่ 161.1 ล้านบาท โดยกำไรเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3/2560 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจออนไลน์ที่ได้ผ่านแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ของกลุ่มบีอีซี เช่น CH3Thailand และ Mello รวมถึงแพลตฟอร์มพันธมิตร และเพิ่มขึ้นจากการขายลิขสิทธิ์ละครไปยังต่างประเทศ แต่ลดลงจากไตรมาสก่อนที่มีการออกอากาศคู่ขนานละครไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ รายได้จากการที่กลุ่มบีอีซี ได้มีการจับมือกับ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอลมีเดีย ในการจัดจำหน่ายละครของกลุ่มบีอีซี ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนั้น ยังไม่ได้เข้ามาในไตรมาสนี้

 

ลดต้นทุน จากละครรีรัน ไม่ซื้อลิขสิทธิ์กีฬา และโครงการร่วมใจจาก

 

ค่าใช้จ่ายรวมของกลุ่ม ในไตรมาสที่ 3/2561 อยู่ที่ 2,167.3 ล้านบาท ลดลง 7.8% จากไตรมาสที่ 2/2561 ที่มีค่าใช้จ่าย 2,351.7 ล้านบาท และลดลง 6.8% จากไตรมาสที่ 3 /2560  ที่มีค่าใช้จ่าย 2,324.4 ล้านบาท ทั้งนี้การลดลงของค่าใช้จ่ายรวมของกลุ่ม ในไตรมาสที่ 3/2561 นั้นส่วนใหญ่มาจากต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการที่ลดลง 12.9% จากไตรมาสที่ 2/2561 และลดลง 12.7% จากไตรมาสที่ 3/2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดต้นทุน ทั้งจากการทำละครรีรันมาออกอากาศ และไม่มีต้นทุนการถ่ายทอดกีฬา

 

นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการรวมของกลุ่ม BEC ได้มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากโครงการร่วมใจจาก หรือ early retired  ในไตรมาสแรกของปีนี้  

 

ผลจากการลดค่าใช้จ่ายทำให้กลุ่มช่อง 3 สามารถพลิกกลับมาทำกำไรได้ในไตรมาสที่ 3 /2561 จำนวน 78.3 ล้านบาท

Tagged