NBT ร่วมกสทช. จัดประกวด หาสุดยอดนักร้องลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงเงินรางวัล 1 ล้านบาท

เกาะติดจอ

กสทช. ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ จัดประกวดเฟ้นหาสุดยอดนักร้องเพลงลูกทุ่ง
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ จัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่ประเทศไทย โดยผู้ชนะเลิศ
จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ออกแบบโดย
.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาท

กสทช. และ กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินการโครงการผลิตรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ในการส่งเสริมและสนับสนุน
ตำนานเพลงลูกทุ่ง ที่มีท่วงทำนองที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ด้วยการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในศิลปวัฒนธรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน อีกทั้ง
จะช่วยสื่อสารนโยบายของรัฐบาลให้เข้าถึงประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศได้ง่ายอีกด้วย โดย
ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุระหว่าง 15 – 60 ปี และจัด Audition ในพื้นที่จังหวัดสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 – 8 เครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด และจะมีการฝึกพัฒนาการร้องเพลงโดยโค้ชนักร้องชั้นนำ
ของประเทศ รวมทั้งจัดคอนเสิร์ต 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค เพื่อคัดเลือกให้ได้ “สุดยอดลูกทุ่งแชมป์ประเทศไทย” ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ออกแบบรังสรรค์อย่างปราณีตโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ (สาขาจิตรกรรม)
พร้อมรับเงินรางวัลล้านบาท ,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 5 แสนบาท , รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลจากประธาน กสทช. พร้อมเงินรางวัล 3 แสนบาท และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า “มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ
กรมประชาสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการผลิตรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย
เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ซึ่งถือเป็นโครงการที่สำคัญ เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายของรัฐบาล
ให้กับประชาชน ด้วยการสื่อสารผ่านบทเพลงลูกทุ่ง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ในสายงานด้านการกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้รับเกียรติประวัติ และการชื่นชม ต่อสาธารณชน

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า “ การจัดทำโครงการผลิตรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในครั้งนี้หวังว่าประเทศไทยจะได้นักร้องลูกทุ่งที่มีคุณภาพ
ในด้านการร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อสืบสานเพลงลูกทุ่งให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

สำหรับการจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย จะเริ่ม Audition ในเดือน มกราคม 2562 เป็นต้นไป

 

ที่มา ข่าวประชาสัมพันธ์ กสทช.

Tagged