เงินโฆษณาเดือน ก.พ.ลดจากปีที่แล้ว 5.9%  ทีวีดิจิทัลรับเพิ่ม 18%

เกาะติดจอ

เงินโฆษณาเดือนก.พ.ลดจากปีที่แล้ว 5.9%  ทีวีดิจิทัลรับเพิ่ม 18%

นีลเส็น สรุปเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อ ประจำเดือนก.พ. 2561 พบว่ามีมูลค่า 7,748 ล้านบาท ลดลงจาก ก.พ.ปีที่แล้ว 5.9% ที่มีเม็ดเงิน 8,236 ล้านบาท

แต่หากเปรียบเทียบกับม.ค.2561 แม้จะมีจำนวนวันน้อยกว่า แต่ที่มีเม็ดเงินเพิ่มเป็น 7,428 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.3% 

หากรวม 2 เดือนแรกของปีนี้ พบว่ามีเม็ดเงิน 15,186 ล้านบาท ลดลง 7.15% จากม.ค.-ก.พ.2560 ที่มี 16,356 ล้านบาท  

เดือนก.พ.2561 นี้ สื่อที่ได้เม็ดเงินเพิ่มขึ้นคือ ทีวีดิจิทัล วิทยุ โรงหนัง นอกบ้าน และในห้าง ส่วนสื่่อที่ได้เม็ดเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมากที่สุดคือนิตยสาร 37%  เหลือ 102 ล้านบาท 

ส่วนที่ได้เพิ่มมากสุดคือโรงหนัง เพิ่ม 22% เป็น 572 ล้านบาท ส่วนสื่อที่ยังคงได้สัดส่วนสูงสุดคือกลุ่มช่องทีวีอนาล็อกเดิมได้มูลค่า 8,025 ล้านบาท แม้ว่าจะลดลงประมาณ 19% ส่วนทีวีดิจิทัลได้เพิ่มขึ้นเป็น 2,049 ล้านบาท เพิ่มขึ้น18%

สำหรับแบรนด์ที่ใช้งบสูงสุดคือ ทีวีไดเร็ก ส่วนแบรนด์อื่นใน 10 อันดับแรกนี้ มีกลุ่มเครื่องดื่มอนู่ใน 3 อันดับ คือ โค้ก เป๊ปซี่ และช้างน้ำแร่

Tagged