ยอดวิวเดือน AIS Play เม.ย.64 : ช่อง ONE ขึ้นอันดับ 1 ครั้งแรก

เรตติ้ง AIs play & Ais play box เรตติ้งออนไลน์

สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.ได้รายงาน ข้อมูลการรับชมสดทีวีดิจิทัลในเดือน เม.ย.2564 บนแอปพลิเคชั่น AIS Play และ AIS Play Box ที่เป็นการรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณ พบว่ายอดวิวช่องทีวีดิจิทัลส่วนใหญ่ทั้งใน AIS Play ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น โดยการรับชมผ่าน AIS Play ช่อง ONE ขยับจาก อันดับ 3 มาอันดับ 1 เป็นครั้งแรก และกล่อง AIS Play Box มียอดวิวเพิ่มขึ้นทุกช่อง เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 2564

ยอดผู้ชมผ่านทาง AIS Play พบว่า ใน 5 อันดับแรก ช่อง ONE เพิ่มขึ้นมากที่สุด 19.48% มียอดวิวอันดับ 1 ยอดวิวรวม 7 ล้านวิว ช่อง 3 อยู่อันดับ2 เท่าเดิม ยอดวิว 6.8 ล้านวิวลดลง 1.72 % ซึ่งเป็นผลงานจากความนิยมละคร “วันทอง” ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับความนิยมสูงทั้งในออนไลน์และช่องทางรับชมทีวีดิจิทัล โดยเป็นรายการที่ได้เรตติ้งสูงสุดในเดือนเม.ย. เรตติ้งละครตอนจบได้ 7.640

ช่อง 7HD หล่นจากที่ 1 มาอันดับ 3 ยอดวิว 5.81 ล้านวิว ลดลง 18.22 % อันดับ4 ช่อง MONO ยอดวิว 3.39 ล้านวิว เพิ่มขึ้น 5.17 % อันดับ5 THAIRATH มียอดวิวเพิ่มขึ้น9.28 % ยอดวิวรวม 2.99 ล้านวิว ในภาพรวมของการรับชมผ่าน AIS Play ทั้งหมดช่องที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ THAI PBS เพิ่มขึ้น 22.54 %

AIS Play Box มียอดวิวเพิ่มขึ้นทุกช่อง

ข้อมูลการรับชมผ่าน AIS Play Box ที่เป็นการรับชมผ่านกล่องพบว่าช่อง 3 ยังคงรักษาอันดับ 1 ไว้ได้ มี ยอดวิว 22.73 ล้านวิวจากเดือนมี.ค. 24.16 ล้านวิว เพิ่มขึ้น 6.29 % ช่อง Mono อยู่อันดับ 2 ยอดวิว เพิ่มขึ้น 11.08 % ช่อง ONE อันดับ 3 ที่มียอดวิว เพิ่มขึ้น 14.10% ส่วน THAIRATH อยู่อันดับ 4 ยอดวิว เพิ่มขึ้น 14.58 % อันดับ5 ช่อง 7 มียอดวิว เพิ่มขึ้น 5.40% แต่อันดับลดลง จากอันดับ 4 เดือนมี.ค.โดยใน AIS Play Box ช่องที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ True4U เพิ่มขึ้น 20.45 % ทั้งนี้ช่อง True4U มีคอนเทนต์หลักเป็นภาพยนตร์ ทั้งไทยและต่างประเทศที่จัดลงผังต่อเนื่องตลอดวัน มีผลทำให้ความนิยมช่องดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยอดเรตติ้งเฉลี่ยช่องที่ขยับเพิ่มขึ้น

Tagged