กองถ่ายละคร ยุค New Normal ที่ช่องวัน 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
                หลังมีการปลดล็อคให้สถานีโทรทัศน์  สามารถดำเนินงานการถ่ายทำละครและรายการ  แต่ต้องอยู่ในมาตรการความปลอดภัยของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019(โควิด-19) หรือ ศบค. นั้น  ช่องวัน  ได้ตอบรับนโยบาย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก  ล่าสุดได้จัดทำคลิปวิดีโอสั้น  เพื่ออธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานวิถีใหม่ (New Normal) ของกองถ่ายละคร ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เริ่มเข้าสู่ภาวะผ่อนคลาย แต่ยังอยู่ในการเฝ้าระวังการระบาดระลอกใหม่ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนทั้งก่อนและหลังการถ่ายทำ จะมีการทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ  และตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง และที่สำคัญทุกคนจะต้องลงทะเบียนประวัติการเดินทางส่วนตัวก่อนหน้าการถ่ายทำ 7 วัน เพื่อควบคุมไม่ให้คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ของการถ่ายทำเด็ดขาด  และในขณะปฏิบัติงาน  ทุกฝ่ายจะต้องดำเนินงานภายใต้มาตรการเข้มอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะจำกัดจำนวนคนในแต่ละพื้นที่  เพื่อให้การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  และต้องสวมหน้ากากอนามัย  และ Face Shield ตลอดเวลา

                 ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทีมงานทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นทีมงานและนักแสดง ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามเป็นอย่างดี  เพื่อให้เราสามารถฝ่าวิกฤติในครั้งไปด้วยกัน

Tagged