“อสมท” เผยผลประกอบการปี 61 ขาดทุนลดลงกว่า 85%

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี ผลประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อสมท รายงานงบการเงินปี 61 ขาดทุนลดลงจากปี 60 คิดเป็นร้อยละ 85 มีรายได้ 2,562 ล้านบาท เดินหน้าสร้างช่องทางหารายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาที่ดินย่านรัชดาพระราม 9 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะที่โครงการจากภาครัฐสร้างรายได้เพิ่มถึงร้อยละ 60

นายเขมทัตต์ พลเดช  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าอสมท รายงานงบการเงิน ปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,562 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายรวมของ อสมท ในปี 2561 มีจำนวน 2,892 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560  เนื่องจากในปี 2560 บริษัทบันทึกการด้อยค่าใบอนุญาตดิจิทัล อุปกรณ์โครงข่าย และสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 2,087 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2561 ยังคงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายกรณีไม่รวมการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ฯ ของปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 17 ทำให้ อสมท มีผลการดำเนินงานปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 378 ล้านบาทซึ่งมีอัตราขาดทุนลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 85 

ในปี 2561 ธุรกิจโทรทัศน์ และ ธุรกิจวิทยุ ยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สามารถสร้างรายได้ ให้ บมจ.อสมท มากที่สุด ด้วยร้อยละ 30 และร้อยละ 29 ตามลำดับ โครงสร้างธุรกิจร่วมดำเนินกิจการ (สัมปทาน) ร้อยละ 17

รายได้จากการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (BNO) ร้อยละ 17ธุรกิจสื่อใหม่ (สื่อออนไลน์ต่าง ของ อสมท และโทรทัศน์ดาวเทียม MCOT Satellite Network) ร้อยละ 4 รายได้อื่นๆ  ร้อยละ 3

สำหรับช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ในเดือนมีนาคมนี้ จะเห็นการเปลี่ยนของผังรายการใหม่ นับเป็นครั้งแรกที่ได้นำรายการระดับพรีเมียมจาก BBC First และ Discovery Science มาออกอากาศ อาทิ Luther นักสืบพันธุ์ดุ,Race to Escape รหัสลับ รหัสรอด, CryWolf ไขปริศนาซ่อนเงื่อน สร้างจากคดีจริง พร้อมเตรียมปรับ Positioning ผังรายการของช่อง 14 MCOT Family ที่มุ่งให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ชมที่เป็นครอบครัวและผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยนำเสนอรายการรูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและเป็นที่สนใจของผู้สูงอายุ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงให้เกิดกิจกรรมระหว่างครอบครัวได้ 

 

ธุรกิจวิทยุ มีรายได้จำนวน 741 ล้านบาท รายได้ลดลงจากปี 2560 เพียงเล็กน้อย โดยรายได้หลักมาจากรายได้การขายโฆษณาจากวิทยุในส่วนกลางทั้ง 6 คลื่น สำหรับคลื่นวิทยุที่มีผลงานโดดเด่นมีอัตราการเติบโตของรายได้สูงสุดในปี 2561 ได้แก่ MET 107 MHz ซึ่งมีอัตราเติบโตร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับ   ปี 2560 แต่คลื่นที่สร้างรายได้สูงสุด ได้แก่ คลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz ตามด้วย MET 107 MHz, คลื่น FM 100.5 MHz News Network, คลื่นความคิด FM 96.5 MHz, Active radio FM 99 MHz และ Mellow 97.5 MHz ตามลำดับ คลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz ยังครองความนิยมอันดับหนึ่งของเพลงลูกทุ่ง อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ส่วนคลื่นอื่นๆ ยังคงติดอันดับความนิยมในลำดับต้นๆ ของแต่ละ Segment


 

สำหรับแผนงานในปี 2562 ทางบริษัทฯ จะมุ่งเน้นธุรกิจใหม่ๆ ผ่านยุทธศาสตร์ 3 ด้านคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการเสถียรภาพทางการเงิน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าและรายได้จากธุรกิจใหม่

นอกจากนี้ อสมท ได้เร่งรัดสร้างมูลค่าเพิ่มจากที่ดินที่มีอยู่ โดยเฉพาะที่ดิน 50 ไร่ และที่ดินที่เป็นที่ตั้งสำนักงานปัจจุบันของ อสมท 20 ไร่ ที่มีศักยภาพในย่านถนนรัชดาพระราม 9 ซึ่งใกล้เคียงกับสถานที่สำคัญๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, ศูนย์วัฒนธรรม, สถานทูตจีนและเกาหลี, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่สามารถลงทุนและต่อยอดทางธุรกิจได้ โดยเฉพาะศักยภาพของที่ดิน 50 ไร่ ที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีน้ำเงิน ซึ่งสะดวกสบายต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ และขณะนี้ ได้ผ่านการทำ Market Sounding กับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำ และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจ (Public Hearing ครั้งที่ 1) ถึงความเหมาะสม  และความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินทั้งสองแปลง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ และ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

อสมท จะมุ่งเน้นทำโครงการร่วมกับภาครัฐเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร ดังจะเห็นได้จากธุรกิจโทรทัศน์ไตรมาสสุดท้ายที่มีรายได้จากโครงการภาครัฐเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับหน่วยธุรกิจภายในจาก  in-house production เป็น Content Provider ด้วยการจับมือกับพันธมิตรใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศ   ในการผลิตรายการ การบริหารกิจกรรมพิเศษ(Event & Organizer) ซึ่งไนน์เอ็นเตอร์เทน ได้สร้างปรากฎการณ์ด้วยการจับมือผลิตรายการบันเทิงวันเอ็นเตอร์เทนให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องวันสามสิบเอ็ด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่องค์กร

ที่มา : ส่วนสื่อสารองค์กร บมจ. อสมท

Tagged