มูลค่าเม็ดเงินโฆษณา 7 เดือนแรก ปี 63 มูลค่ารวม 60,018 ลบ.หดตัวลง-14% สื่อทีวีครองงบมากสุด 57%

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี มูลค่าโฆษณา

เอจีบี นีลเส็น ประเทศไทย เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมถึงกรกฏาคมปี 2020 หดตัวลง-14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 60,018 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 57% หลังจากคลายล๊อกดาวน์ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนกรกฎาคมยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ต่อเนื่องโดยลดลง –19% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามในเดือนกรกฎาคมเม็ดเงินโฆษณาเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมา

ในปี 2020 นี้ภาพรวมอุตสาหกรรมหลักใช้เม็ดเงินโฆษณาลดลงจากปีที่แล้ว โดย 4 กลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 8,723 ล้านบาท ลดลง -18% รองลงมาคือ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 7,956 ล้านบาท ลดลง -8% ลำดับที่ 3 คือกลุ่ม Media & Marketing มูลค่า 7,178 ล้านบาท ลดลง -5% และลำดับที่ 4 คือกลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 3,555 ล้านบาท ลดลง -35%  ขณะที่กลุ่มยา (Pharmaceuticals) มูลค่า3,192 ล้านบาท และ กลุ่มสินค้าครัวเรือนในบ้าน (Household products)
มูลค่า 2,291 ล้านบาท ใช้เม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +16% และ +6% ตามลำดับ

Tagged