“ไปรษณีย์ reBox” ร่วมจุดไอเดียรักษ์โลกในงาน “The EnDay วันรวมพลคนรักษ์โลก”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

ไปรษณีย์ reBox” ร่วมจุดไอเดียรักษ์โลกในงาน “The EnDay วันรวมพลคนรักษ์โลก

พร้อมเปิดจุดรับบริจาคกล่องซองเก่า สยามดิสฯ 10 – 17 ตุลาคมนี้

บอกเสียงให้กับประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการเสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อก้าวสู่วิถีชีวิต Green New Normal พร้อมนำโครงการ ไปรษณีย์ reBox เปลี่ยนกล่อง/ซองเป็นของขวัญปีใหม่ 2564” เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และชี้ให้เห็นถึงการรีไซเคิลกล่องและซองพัสดุอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยังเชิญชวนคนไทยร่วมนำกล่องและซองเก่ามาร่วมส่งคืนให้กับโครงการดังกล่าวได้ในงานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 17 ตุลาคมนี้ ณ ณ Siam Discovery โซน Ecotopia ชั้น 3 และ 4

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยมุ่งมั่นที่จะร่วมรักษ์โลก โดยเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม ล่าสุดได้ร่วมกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน ขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวพร้อมชูจุดแข็งการเป็นองค์กรด้านการสื่อสารและการขนส่งเป็นกระบอกเสียงให้โลกและคนไทยตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ผ่านนิทรรศการและให้ข้อมูลในโครงการ “The EnDay วันรวมพลคนรักษ์โลก ตอน Rok Pai Krai Jeb : โรคไปใครเจ็บ” เพื่อนำเสนอปัญหาที่สังคมไม่ควรมองข้าม เช่น วิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการยับยั้งโรคระบาด การดำเนินวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด Green New Normal นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอโมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมในโครงการ “ไปรษณีย์ reBox เปลี่ยนกล่อง/ซองเป็นของขวัญปีใหม่ 2564” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงเป้าหมายของไปรษณีย์ที่จะเป็นอีกหนึ่งองค์กรผู้สร้างประโยชน์และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า พร้อมด้วยการร่วมแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งเหลือใช้ต่าง ๆ ที่กำลังเพิ่มปริมาณในปัจจุบัน

“ไปรษณีย์ไทยได้นำโครงการ “ไปรษณีย์ reBox เปลี่ยนกล่อง/ซองเป็นของขวัญปีใหม่ 2564” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “The EnDay วันรวมพลคนรักษ์โลก ตอน Rok Pai Krai Jeb : โรคไปใครเจ็บ” เพื่อสร้างความตระหนัก และพฤติกรรมที่ดีที่จะร่วมกันนำกล่องเก่าที่ไมได้ใช้จากกิจกรรมการขนส่ง

มาต่อยอดให้เป็นสิ่งของที่มีประโยชน์ โดยเรื่องดังกล่าวหลายภาคส่วนอาจยังไม่ได้คาดคิดว่าปริมาณกล่องพัสดุและซองที่มีจำนวนมาก          จริง ๆ  แล้วนั้นยังไม่มีการนำไปต่อยอดหรือกำจัดอย่างถูกวิธี จนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะสร้างวิถีชีวิตแบบ Green New Normal ให้เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โครงการดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจและความร่วมมือจากภาครัฐและภาคประชาชนเป็นอย่างดี  มีปริมาณกล่องที่เข้าสู่จุดรับคืนต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้วกว่า 30,000 กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องพบว่า การนำกล่อง/ซองกระดาษ 30,000 กิโลกรัม เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล จะช่วยลดทรัพยากรในการผลิตกล่อง/ซองกระดาษใหม่ โดยลดการตัดต้นไม้ได้ 510 ต้น ลดการใช้พลังงานได้ถึง 112,000 กิโลวัตต์ ลดคาบอนด์ฟุตปริ้นต์ที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์และเป็นตัวการของภาวะโลกร้อนได้ 20,400 กิโลกรัม สามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้อีกถึง 11,400 แกลลอน และลดการใช้น้ำได้  210,000 แกลลอน ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยทั้งลดการใช้และลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยผู้ที่สนใจยังสามารถร่วมโครงการนี้กับไปรษณีย์ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ รวมถึงภายในงาน The EnDay วันรวมพลคนรักษ์โลกนายก่อกิจ กล่าวสรุป

ทั้งนี้ ภายในงานยังได้มีการนำเสนอข้อมูล และตัวอย่างโมเดลธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากองค์กรต่าง ๆ เช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท เนสท์เล่(ไทย) จำกัด Converse Thailand พร้อมด้วยตัวอย่างโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน ที่รับบริจาคขยะพลาสติกทั้งพลาสติกยืดและพลาสติกแข็งเพื่อนำไปรีไซเคิล โครงการ AIS E-Waste  รับบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปันกัน รับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังสภาพดีและอยากส่งต่อ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า รวมถึงโครงการไปรษณีย์ reBox ที่เป็นการนำกล่องพัสดุและซองที่ไม่ได้ใช้ไปผลิตเป็นชุดโต๊ะและเก้าอี้ ฯลฯ นอกเหนือจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการลงชื่อสนับสนุนร่างพรบ.อากาศสะอาด เพื่อผลักดันให้มีหน่วยงานที่เข้ามาควบคุมดูแลการทำงานของรัฐใช้กฎหมายเรื่องอากาศจริงจังขึ้น  รวมถึงการเสวนาจากนักขับเคลื่อนสังคม เช่น วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 17 ตุลาคม 2563 ณ Siam Discovery โซน Ecotopia ชั้น 3 และ 4

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

Tagged