มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน ก.ย.63 ลดเหลือ 5.3 พันล้านบาท

มูลค่าโฆษณา

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือน ก.ย. 2563 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,323.62 ล้านบาท ลดลง 5.11 % เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. 2562 ซึ่งมีมูลค่ารวม 5,610.47 ล้านบาท ทั้งนี้เดือนก.ย. ยังเป็นเดือนที่ยังคงได้รับผลกระทบภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ และการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตราการผ่อนคลายปลดล็อคกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง แต่การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตจากกสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD ทั้ง 7 ช่อง มีมูลค่าโฆษณาลดลง จาก 3,631.40 ล้านบาท ในเดือน ก.ย.2562 มาอยู่ที่ 3,424.24 ล้านบาท ลดลง 5.70 % โดยกลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นมี 3 ช่องได้แก่ ช่อง One ช่องอมรินทร์ทีวี และ ช่องไทยรัฐทีวี โดยช่องไทยรัฐทีวี เพิ่มขึ้นมากที่สุด 125% ช่อง One เพิ่มขึ้น 102% และช่องอมรินทร์ทีวี เพิ่มขึ้น 62.4% ส่วน ช่อง 7ลดลง 20.63% และช่อง 3 ลดลง 15 %

หมวดช่อง SD จำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,737.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.21 % จากเดือนก.ย.2562 ที่มีจำนวน 6 ช่อง มูลค่า 1,409.92 ล้านบาท มูลค่าโฆษณารวมช่อง SD เป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกันซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นมี 3 ช่องได้แก่ ช่องGMM25 workpoint และช่อง Mono เพิ่มขึ้น 107% 11.6%และ 200 % ตามลำดับ ส่วน ช่อง 8 ลดลงมากที่สุด 50%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3 ช่องมีมูลค่ารวม 124.07ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.63 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 105.59ล้านบาท จากจำนวน 6 ช่อง โดยช่องที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นได้แก่ เนชั่นทีวี และนิวทีวี เพิ่มขึ้น 34 % และ 238 % ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT และช่องไทยพีบีเอส แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มีมูลค่าโฆษณา 105.59 ล้านบาท ลดลง 91.26% จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 437.01 ล้านบาท ทั้งนี้ช่องสาธารณะยังคงเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าโฆษณาลดมากที่สุด อันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ

ถึงแม้มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลรวมเดือน ก.ย.63 ลดลง 5.11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่มีอัตราส่วนการลดลงเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบเดือนส.ค.63 และ เดือนส.ค.62 ที่ลดลง 4.51 % ถ้าแบ่งตามหมวดธุรกิจ กลุ่มช่อง HD ลดลง 1.66 % หมวดช่อง SD เพิ่มขึ้น9.32 % และ ช่องข่าวเพิ่มขึ้น 28.15 % เมื่อดูจากมูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือนก.ย.2563 ที่ลดลงไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบเดือนก.ย. ปีก่อน หมวดช่อง SD และ ช่องข่าวมีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกันอาจส่งสัญญาณว่าเม็ดเงินมูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลอาจจะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้น

อย่างไรก็ตามหากแยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม และมีอัตราการเติบโตของมูลค่าโฆษณาสูงกว่า โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 2.219.28 ล้านบาท ลดลง 35.22% จากเดือนก.ย.ปี 62 ที่มีมูลค่ารวม 3.425.86 ล้านบาท ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 3,104.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2.184.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 42.10%

การลดลงของมูลค่าโฆษณาในกลุ่มช่องเดิมนั้น มาจากการลดลงอย่างมากในช่องหน่วยงานรัฐทั้งหมด ตั้งแต่ช่อง 5 ช่อง 9 และช่อง NBT ส่วนช่องใหญ่ 2 ช่อง ทั้งช่อง 3 และช่อง 7 นั้นมีสัดส่วนลดลง แต่ก็ยังเป็น 2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุด

อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละช่อง ซึ่งมูลค่าของรายได้จากโฆษณาจริงของแต่ละช่องจะลดลงมากกว่านี้ ซึ่งสถานการณ์ในเดือนก.ย.ที่ผ่านมานี้ ยังพบว่ารายได้จากค่าโฆษณาในธุรกิจทีวียังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมทีวีทั้งระบบด้วย

Tagged