ThaiPBS เปิดรับผู้ผลิตรายการสร้างสรรค์รายการใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี
 

ไทยพีบีเอสเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายการและบุคคลที่สนใจได้สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดสรรใน โครงการเปิดรับรายการ Commissioning 2563 โดยจะเปิดรับข้อเสนอรายการ 23-25 พ.ย.นี้ 

ตามวัตถุประสงค์หลักขององค์การ ฯ ในการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและการสร้างสรรค์การผลิตรายการของผู้ผลิตรายการอิสระ ผู้ที่สนใจสามารถนำเสนอรายการได้ตามรายละเอียดดังนี้

🎥 ขอบเขตเนื้อหารายการที่เปิดรับ

– ปากท้อง และเรียนรู้ (ที่เกิดจากผลกระทบ COVID-19) และคุณภาพชีวิต

– สิทธิ และบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย (Civic Education)

– การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)

– การกระจายอำนาจ สังคมสวัสดิการ

– สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความสมดุลทางธรรมชาติ

– รายการสำหรับเด็กและครอบครัว

 

🎥 ประเภทรายการที่เปิดรับ

1. รายการสารประโยชน์

2. รายการสาระบันเทิง

3. รายการสารคดี

4. รายการละคร

5. รายการเด็กและครอบครัว 

ทั้งนี้ไทยพีบีเอสได้เปิดให้รับฟังแนวทางการเปิดรับรายการพร้อมสอบถามข้อสงสัยในวันที่ 27 ต.ค.นี้ 

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม www.thaipbs.or.th/commissioning

Tagged