ผลงานเรตติ้งช่องทีวีดิจิทัล 9 เดือนปี 64

วิเคราะห์เจาะเรตติง เรตติ้งช่อง เรตติ้งทีวี

เรตติ้งทีวีดิจิทัลในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2564 ประมวลรูปแบบเรตติ้งเทียบความนิยมกลุ่มผู้ชมทีวีดิจิทัลทั้ง 18 ช่อง แบบ 3 กลุ่ม ตั้งแต่เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศในกลุ่มผู้ชมอายุ 15 ปีขึ้นไป ในกลุ่มคนเมือง หรือ BU 15+ และเรตติ้งเฉลี่ยกลุ่มผู้ชมผู้หญิงทั่วประเทศอายุ 15 ปีขึ้นไป หรือ F15+ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของฐานผู้ชมของแต่ละช่องทีวีดิจิทัลแบบแยกกลุ่มให้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ตัวเลขเรตติ้ง Nationwide 4+ สะท้อนถึงฐานผู้ชมโดยรวม ในขณะที่ตัวเลขเรตติ้ง 15+BU และ F15+ สะท้อนถึงกลุ่มผู้ชมที่เป็นเป้าหมายของสินค้าที่ลงโฆษณา

สำหรับกลุ่มเรตติ้งทั่วประเทศ กลุ่มอายุ 4 ปีขึ้นไปนั้น ช่อง 7 เป็นผู้นำมาโดยตลอด มีจุดแข็งจากการเป็นช่องดั้งเดิม ที่ได้กลุ่มผู้ชมทั่วประเทศ และกลุ่มผู้ชมผู้หญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป

ในขณะที่ช่อง 3 ชิงกลุ่มคนเมืองในกลุ่ม BU15+ ซึ่งช่อง 3 เป็นผู้นำมาโดยตลอด

ช่อง Mono อยู่ในอันดับ 3 ชิงกลุ่มคนเมือง BU15+ มากกว่ากลุ่มอื่น แต่ตกเป็นอันดับ 4 ในกลุ่มผู้หญิง F15+

ช่อง One ขึ้นมาเป็นอันดับ 3 ในกลุ่ม F15+ เนื่องจากกลุ่ม F15+ เป็นกลุ่มผู้หญิงที่นิยมคอนเทนต์บันเทิง โดยเฉพาะละคร ซึ่งเป็นคอนเทนต์หลักของช่อง One ซึ่งเรตติ้งทั่วประเทศช่อง One อยู่อันดับ 4 อยู่อันดับ 4 และกลุ่มคนเมือง BU15+ ตกไปอันดับ 7

ช่องเวิร์คพอยท์ก็เด่นในกลุ่มคนเมือง BU15+ อยู่อันดับ 4 ส่วนเรตติ้ง 4+ และ F15+ อยู่อันดับ 5
2 ช่องเน้นข่าว อมรินทร์ทีวีและไทยรัฐทีวี เรตติ้ง 4+ อยู่อันดับ 6 และ 7 แต่เรตติ้งแยกกลุ่มคนเมือง และ ผู้หญิงช่องไทยรัฐทีวีดีกว่าอยู่อันดับ 5 และอันดับ 6 โดยอมรินทร์ทีวีอยู่อันดับ 6 และ 7

ช่อง 8 เหนียวแน่นในทุกกลุ่มกับอันดับ 8

ในขณะที่ช่อง PPTV เรตติ้งเฉลี่ย 4+ และกลุ่มคนเมือง BU15+ อันดับ 9 แต่ตกเป็นอันดับ 10 ในกลุ่มผู้หญิง เนื่องจากคอนเทนต์เด่นของช่องเป็นรายการกีฬาและข่าว โดยมีช่อง 9 อยู่อันดับ 10 ในกลุ่มผู้หญิงแทน

ช่อง True4U เน้นจัดภาพยนตร์ไทยลงผังเรตติ้งอยู่อันดับ 10 ในกลุ่มเรตติ้งทั่วประเทศ แต่ตกเป็นอันดับ 11 ในกลุ่มคนเมืองและผู้หญิง ซึ่งช่อง 9 ได้ขึ้นมาในอันดับ 10 แทนที่

ส่วนช่องอันดับ 12-18 มีเรตติ้งในทุกกลุ่มเหมือนกันทั้งหมด

 

Tagged