เรตต้ิงช่องทีวีดิจิทัลแยกกลุ่มเป้าหมาย เดือน ก.ค.65

เรตติ้งประจำเดือน แยกตามกลุ่มอายุ และพื้นที่ของผู้ชม

เรตติ้งช่องทีวีดิจิทัลประจำเดือน ก.ค.65 แบบแยกกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 3 กลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มผู้ชมทั่วประเทศ อายุ 4 ปีขึ้นไป เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศในกลุ่มผู้ชมอายุ 15 ปีขึ้นไป ในกลุ่มคนเมือง หรือ BU 15+ และเรตติ้งเฉลี่ยกลุ่มผู้ชมผู้หญิงทั่วประเทศอายุ 15 ปีขึ้นไป หรือ F15+ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของฐานผู้ชมของแต่ละช่องทีวีดิจิทัลแบบแยกกลุ่มให้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Tagged