เส้นทาง ทิศทางความนิยมช่องเนชั่นทีวี หลังเปลี่ยนทีม ม.ค.63 – ม.ค.64

รวมเรื่องเด่น วิเคราะห์เจาะเรตติง เรตติ้งช่อง

ปี 2563 เป็นปีที่ช่องเนชั่นทีวีเติบโตสูงสุด ในฐานะช่องข่าวเลือกข้าง ที่มีฐานผู้ชมชัดเจน จนสามารถขึ้นไปสูงสุดในอันดับ 9 ของ 18 ช่องทีวีดิจิทัลที่มีการวัดความนิยมผ่านข้อมูลเรตติ้ง แต่ช่วงปลายปี มีการเปลี่ยนแปลงของทีมผู้ประกาศข่าวที่เป็น “แม่เหล็ก” ของช่อง พร้อมการปรับกลยุทธ์ใหม่ ให้เป็นสถานีข่าวที่ไม่เลือกข้างชัดเจนเหมือนในอดีต

แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อความนิยมของช่องอย่างเห็นได้ชัด วัดได้จากเรตติ้งเฉลี่ยของช่องโดยภาพรวมในแต่ละเดือน ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมุลเรตติ้งระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนม.ค.ปี 2563 ช่องเนชั่นทีวีมีเรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่ 0.219 อยู่อันดับ 9 ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดของช่องเนชั่น เริ่มเข้าสู่อันดับ 9 มาตั้งแต่เดือนต.ค.2562 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายที่มีการคืนช่องทีวีดิจิทัลรวมทั้งหมด 7 ช่อง จากอันดับ 12 ในเดือนก.ย.2562 ช่องเนชั่นจึงเลื่อนขึ้นมาสู่อันดับ 9 ทันที

หลังจากนั้นมาช่องเนชั่นทีวีก็สามารถรักษาอันดับ 9 ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนพ.ย.2563 ซึ่งเป็นเดือนที่เริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทีมผู้ประกาศข่าว ทั้ง “ปอง อัญชะลี” “กนก” “สันติสุช” “ธีระ” เริ่มทยอยลาออกจากเนชั่นทีวี เรตติ้งเฉลี่ยของช่องเนชั่นทีวีในเดือนพ.ย.64 ลดลงอย่างชัดเจนได้ 0.167 อยู่อันดับ 10

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เหมือนเป็นช่วงเริ่มต้นใหม่ ช่องเนชั่นทีวีมีการปรับทีมงานใหม่ เน้นความแข็งแรงทีมข่าวมากกว่าผู้ประกาศ เสริมทัพด้วยผู้ประกาศจากค่ายอื่น แต่ดูเหมือนความนิยมของช่องยังไม่อยู่ในช่วงขาขึ้น เรตติ้งเฉลี่ยช่องยังคงลดลงต่อเนื่อง เดือนธ.ค.หล่นลงไปอยู่อันดับ 13 เรตติ้ง 0.115 และเดือนม.ค. 2564 เรตติ้งเฉลี่ยลดลงไปอีก ได้ 0.106 เท่านั้น แต่อันดับขึ้นมาที่อันดับ 12 เนื่องจากคู่แข่งความนิยมใกล้เคียงกันอย่างช่อง GMM25 เรตติ้งลดมากกว่า

เดือนต.ค.63 เป็นเดือนสุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงทีมผู้ประกาศช่องเนชั่นทีวี

ผู้ชมภาคใต้หาย เรตติ้งลดลง

จากข้อมูลเปรียบเทียบฐานผู้ชมของเดือนม.ค.64 กับเดือนต.ค.63 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงทีมผู้ประกาศข่าวในช่องเนชั่นแล้ว พบว่า การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในกลุ่มผู้ชมในพื้นที่ภาคใต้ ที่เป็นฐานผู้ชมหลักเดิมของช่องเนชั่น ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

เดือนต.ค.มีผู้ชมจากพื้นที่ภาคใต้เป็นอันดับ 1 ของช่อง เรตติ้ง  0.502 สูงกว่าในพื้นที่กรุงเทพ แต่ในเดือนม.ค.64 ผู้ชมในพื้นที่ภาคใต้ลดลงมาได้แค่ 0.130 อยู่อันดับ 3 รองจากกรุงเทพ และภาคกลาง เรตติ้งเฉลี่ย 0.160 และ 0.137 ตามลำดับ

ส่วนกลุ่มอายุที่รับชมช่องเนชั่นมากที่สุดยังเป็นฐานผู้ชมสูงวัย อายุ 50 ปีขึ้นไป รองลงมาเป็นอายุ 45-49 ปี และ อายุ 40-44 ปีตามลำดับ ยังเป็นฐานเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เพียงแต่ตัวเลขผู้ชมลดลงมากกว่าครึ่งนั่นเอง

ปี 63 กลุ่มเนชั่นทีวี กำไรลด 89%
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายงานตลาดหลักทรัพย์ สำหรับผลประกอบการ ของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2563 มีรายการได้รวม 857.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 มาจากรายได้จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และรายได้จากการให้บริการนำเที่ยว เพิ่มขึ้น 100 % แต่รายได้โฆษณาลดลง 5% จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19
ผลประกอบการมีกำไรเพียง 43.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีผลกำไรจำนวน 405.25 ล้านบาท ลดลง 89%

ความโดดเด่นของกลุ่มเนชั่น ในฐานะสื่อคุณภาพของไทย มีชื่อเสียงมายาวนาน เป็นสถานที่ผลิตบุคลากรวงการข่าว ทั้งหนังสือพิมพ์ วงการทีวี และสื่อออนไลน์มากมมาย เมื่อกลุ่มเนชั่นโจนเข้าสู่สนามทีวีดิจิทัล ที่ต้องใช้เงินมหาศาล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จากภาพจำที่มี “สุทธิชัย หยุ่น” เป็นผู้นำ เปลี่ยนมาเป็นยุคนายทุน “ฉาย บุนนาค”

หวังว่า ช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟู สร้างทีมขึ้นใหม่ จะค่อยๆสร้างความแข็งแกร่งของทีมงาน กลับมาสร้างชื่อเสียงเป็นหนึ่งในสถานีข่าวที่ได้รับความนิยมอีกครั้ง ขอให้กำลังใจทีมงานทุกฝ่าย รวมถึง “นายทุน” ที่เชื่อได้ว่า มีกลยุทธ์สร้างสรรค์รายได้ได้เสมอ ในยุคที่สังคมที่ต้องพึ่งพาข่าวสารที่เชื่อถือได้

Tagged