RS Q3/63 ขายของรุ่ง รายได้พุ่ง เน้นเพิ่มรายได้คอนเทนต์ออนไลน์

ผลประกอบการ

บริษัท อาร์ เอส แจ้งผลประกอบการไตรมาส 3 /2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า รายได้รวมของบริษัท อยู่ที่ 938.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.7 ล้านบาท หรือ 5.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 886.7 ล้านบาท

-กลุ่มรายได้จากธุรกิจเพลง ลดลงมากที่สุด มีสาเหตุมาจากการงดจัดกิจกรรมและคอนเสิร์ตตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้รายได้ในไตรมาส 3 มีการชะลอตัวลง

-รายได้จากธุรกิจพาณิชย์ หรือการขายสินค้าเพิ่มขึ้นถึง 45.4 % เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 จากการขยายช่องทางและการบริหารการขายสินค้า สูงสุดตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วงการขายสินค้าในปี 2558

(รายได้ธุรกิจพาณิชย์ประกอบด้วย รายได้จากการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ และสินค้าจากพันธมิตร จําหน่ายผ่านช่องทางสื่อของบริษัทฯทั้งช่อง8 ทีวีผ่านดาวเทียม วิทยุ และสื่อออนไลน์ รวมถึงจําหน่ายผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่)

-รายได้รวมของธุรกิจสื่อ ที่รวมถึงธุรกิจทีวีดิจิทัล ช่อง 8 ไตรมาส 3/ 2563 ลดลง 5.6% เป็นไปตามอุตสาหกรรมสื่อในไตรมาส 3 ที่ลดลงทั้งจากสภาวะการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นมากและการหดตัวของงบโฆษณาตามผลกระทบของโควิด-19

ทั้งนี้รายได้หลักของอาร์ เอส ยังคงเป็นธุรกิจพาณิชย์ ขายสินค้าผ่านช่องสื่อของทาง ช่อง 8 ทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียม วิทยุ สื่อออนไลน์และร้าน Modern Trade ทั่วประเทศ

โดยไตรมาส 3 /2563มีรายได้อยู่ที่ 643.6 ล้านบาท มีสัดส่วนรายได้ส่วนนี้อยู่ที่ 68.6 % ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 49.9% ของรายได้ไตรมาส 3 / 2562 มีรายได้อยู่ที่ 442.5 ล้านบาท อาร์ เอส อธิบายว่าเป็นผลมาความสําเร็จของการขยายช่องทางการขาย รวมถึงความหลากหลายของการโฆษณาและนําเสนอสินค้าที่แตกต่างในแต่ ละคอนเทนต์และแต่ละช่วงเวลา ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน มีฐานลูกค้ารวมกว่า 1.5 ล้านราย

ในขณะที่สัดส่วนรายได้รวมของธุรกิจสื่อ คิดเป็น 27.2 % ของรายได้ไตรมาส 3 /2563 ลดลง จากสัดส่วน 30.5% ของรายได้ไตรมาส 3 / 2562 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 255.3 ล้านบาท ลดลง 15.1 ล้านบาท หรือ 5.6% จากไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีรายได้ส่วนนี้อยู่ที่ 270.4 ล้านบาท แต่บริษัทคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มดีขึ้นจากจุดต่ำสุดในไตรมาส 2 ท่ีผ่านมาร่วมกบั การปรับตวั ทงั้ด้านการขายและการบริหารคอนเทนต์เพื่อขยาย ไปในตลาดต่างประเทศและบนแพลตฟอร์มออนไลน์อ่ืนๆ(OTT) ส่วนสื่อวิทยุ CoolFahrenhiet ยังได้รับความนิยมสูง แต่อุตสาหกรรมสื่อวิทยุยังหดตัวเมื่อเทียบกับใครมาสเดียวกันปีก่อน

สัดส่วนรายได้ของ กลุ่มรายได้จากธุรกิจเพลงลดลงเหลือแค่ 4.2 % จาก 19.6% ในไตรมาส 3 / 2562

กำไรสุทธิ ไตรมาส 3 /2563 อยู่ที่ 130.6ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.2 ล้านบาท หรือ 41.4% จาก ไตรมาส 3 / 2562 เป็นผลมาจากการเติบโตสูงจากรายได้ของธุรกิจขายของที่มีการทำกำไรได้สูง รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารการใช้สื่อในการโฆษณาสินค้าดีขึ้น

นอกจากนี้อาร์ เอส รายงานว่า ไตรมาส 4 ปี 2563 นี้ บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจรูปแบบ Entertainmerce เข้าสู่ธุรกิจพาณิชย์อย่างเต็มตัว มีรูปแบบความบันเทิงในการนำเสนอสินค้า ที่แตกต่าง เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกแพลตฟอร์มทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และออนไลน์ ผ่านแบรนด์ RS Mall

ส่วนช่อง 8 ได้มีแผนสร้างรายได้จากคอนเทนต์ในแพลทตฟอร์มออนไลน์ โดยเฉพาะละคร ที่ได้มีการนำไปออกอากาศในหลายแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศ ส่วนรายการที่สร้างเรตติ้งหลักของช่อง ได้แก่ กลุ่มรายการถ่ายทอดสดมวยไทย

Tagged