กลยุทธ์รีรันละคร คลังสมบัติช่องโทรทัศน์ดิจิทัล

บทความพิเศษ

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในช่วงเวลาที่การถ่ายทำเนื้อหารายการต่างๆ เป็นไปได้อย่างยากลำบาก การนำเอาละครเก่ามารีรันก็ได้กลายเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ช่องโทรทัศน์ต่างๆ เลือกนำมาใช้

อ่านกลยุทธ์การใช้ละครรีรันจากการวิเคราะห์ผังรายการโทรทัศน์ได้ที่

https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/641100000002.pdf

 

Tagged