รายได้รวม 3 ค่ายโทรคมไทยปี 63 เกือบ 4 แสนล้าน กำไรลด 18.2%

บทความพิเศษ ผลประกอบการ

ผลประกอบการ ของปี 2563 ของ 3 ค่ายยักษ์ใหญ่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของไทยที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ พบว่ารายได้เฉพาะบริการธุรกิจมือถือเอไอเอสมีรายได้รวมมากที่สุด โดยมีรายได้รวม 118,082 ล้านบาท ลดลง 6.5% จากปี 2562 ที่มีได้รายได้ 126,341 ล้านบาท จากจำนวนลูกค้าในระบบทั้งหมด 41.40 ล้านราย ลดลง 579,600 ราย

บริษัททรูฯ มีรายได้จากการให้บริการมือถือรองลงมาเป็นอันดับ 2 รายได้ 80,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.1 % จากปี 2562 ที่มีได้รายได้ 77,740 ล้านบาท จากจำนวนลูกค้าในระบบทั้งหมด 30.6 ล้านราย เพิ่มขึ้น 541,000 ราย

ส่วนดีแทค อยู่ในอันดับ 3 มีรายได้จากบริการมือถืออยู่ที่ 58,412 ล้านบาท ลดลง 4.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ที่มีรายได้ 61,231 ล้านบาท จากจำนวนลูกค้าทั้งหมด 18.85ล้านราย มียอดลูกค้าลดลงไป 178,600 ราย

เทียบรายได้ต่อเลขหมายของทั้ง 3 ค่ายแล้ว ดีแทคเป็นรายที่มีรายได้ต่อเลขหมายสูงสุดที่ 259 บาท เอไอเอสอยู่ในอันดับ 2 ที่ 234 บาทต่อเลขหมาย และทรูอยู่ในอันดับ 3 มีรายได้216 บาทต่อเลขหมาย นอกจากนี้ภาพรวม อัตราการเติบโตตลาดรวมของธุรกิจมือถือของไทยของปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 พบว่า ค่ายทรูเป็นค่ายเดียวที่เพิ่มขึ้น 3.1% ส่วนเอไอเอส และ ดีแทคติดลบ 6.5% และ 4.6% ตามลำดับ ผลกระทบจาก COVID-19 ยังคงส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น

ตลาดบรอดแบนด์แข่งเดือด เอไอเอสโต 22.48% แต่ทรูโต 9.29%

สำหรับธุรกิจบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต ที่มีเพียงทรูและเอไอเอสให้บริการอยู่เพียง 2 รายเท่านั้น ในปี 2563 พบว่า เอไอเอสมียอดรายได้เติบโตสูงถึง 22.48% โดยมีรายได้รวมจากธุรกิจนี้อยู่ที่ 6,959 ล้านบาท เพิ่มจาก 5,722 ล้านบาทในปี 2562 เอไอเอสมียอดผู้ใช้บริการรวมอยู่ที่ 1,330,000 ราย เพิ่มขึ้น 299,300 ราย มีรายได้ 476 บาทต่อลูกค้า 1 ราย

ส่วนทรูที่เป็นผู้นำในตลาดนี้ เป็นไตรมาสแรกที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 3.7% โดยมีรายได้รวมบริการนี้อยู่ที่ 38,034 ล้านบาท จากปี 2562 มียอดรายได้รวมอยู่ที่ 36,668 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ทรูมียอดลูกค้ารวมถึง 4.2 ล้านราย และมีตัวเลขยอดลูกค้าเพิ่มขึ้นในปีนี้ 390,000 ราย มี ARPU สูงกว่าเอไอเอส อยู่ที่ 533 บาทต่อลูกค้า 1 ราย

3 ค่ายทั้งปี กำไร 3.45 หมื่นล้าน

ในส่วนของรายได้รวมของ 3 ค่ายยักษ์ใหญ่นี้ ปี 2563 ทั้ง 3 ค่ายทำรายได้รวมกันถึง 392,651 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2562 ที่มีรายได้รวมกัน 400,273 ล้านบาท หรือลดลง 1.9 % เป็นกำไรรวมกัน 34,578 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่ได้กำไรรวมกัน 42,249 ล้านบาท ลดลงถึง 18.2%

เอไอเอสมีรายได้รวมมากที่สุด จากบริการมือถือ บรอดแบนด์ และรายได้เสริมจากเครือข่าย โดยมีรายได้รวมทั้งบริษัทอยู่ที่ 172,890 ล้านบาท ลดลง 4.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 180,894 ล้านบาท และมีกำไร 28,423 ล้านบาท ลดลง 8.9% จาก ปีที่แล้วที่มีกำไรอยู่ที่ 31,190 ล้านบาท

ค่ายทรู ที่มีธุรกิจตั้งแต่มือถือ บรอดแบนด์ ทีวีดิจิทัล เพย์ทีวี และธุรกิจออนไลน์ มีรายได้รวม 140,943 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 % จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีรายได้ 138,212 ล้านบาท และมีรายงานกำไรอยู่ที่ 1,048 ล้านบาท จากปีที่แล้วกำไรอยู่ที่ 5,677 ล้านบาทลดลงถึง 81.4% ซึ่งทรูฯชี้แจงว่า สาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นตามการขยายโครงข่ายอย่างต่อเนื่องและใบอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่ที่ได้รับเพิ่มในปีนี้ รวมถึงผลกระทบเชิงลบจากการปรับมาใช้มาตรฐานบัญชี TFRS16 อีกทั้งในปี 2562 มีการบันทึกผลประโยชน์สุทธิต่อกําไร ประมาณ 3.4 พันล้านบาท จากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF

ดีแทคมีรายได้รวม จากบริการมือถือ และรายได้เสริมจากเครือข่าย โดยมีรายได้รวมทั้งบริษัทอยู่ที่ 78,818 ล้านบาท ลดลง 2.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 81,167 ล้านบาท และ มีกำไร 5,107 ล้านบาท ลดลง 5.8% จากปี 2562 ที่มีกำไรอยู่ที่ 5,422 ล้านบาท

Tagged