ทีเอ็นเอ็น ปี 62 มีรายได้สูงสุด และ ขาดทุนน้อยที่สุดในรอบ 6 ปี

ผลประกอบการ

ผลประกอบการ ปี 2562 ของ ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น)จำกัด ซึ่ง เป็น บริษัท ลูกของ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น รายงานผลประกอบการ  ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า รายได้รวม 484.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.87 %  และ ขาดทุน 6.04 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 85.95 % เมื่อเปรียบเทียบปี 2561 ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจทีวีดิจิทัลอื่น ส่วนใหญ่ มีรายได้ลดลง มีสาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันรุนแรง และ เม็ดเงินโฆษณาลดลง ทีเอ็นเอ็น ก็มีรายได้ เพิ่มขึ้น และ ขาดทุนสุทธิลดลง อีกด้วย และ เป็นการขาดทุนน้อยที่สุดในรอบ 6 ปี ทีเอ็นเอ็น สามารถควบคุม ค่าใช้จ่าย และ ต้นทุนได้ดี โดย ลดลง 14.29 % และ ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 44.25  %

จากข้อมูล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า รายได้รวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2557 มีรายได้ดังนี้ ปี 2557 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีช่องทีวีดิจิทัลเข้ามาแข่งใหม่ 24 ช่อง ปี 2557 มีรายได้ 363.49 ล้านบาท ปี 2558 รายได้ 390.60 ล้านบาท ปี 2559 รายได้ 395.64 ล้านบาท ปี 2560 รายได้ 395.63 ล้านบาท และ ปี 2561 รายได้ 440.59 ล้านบาท ทีเอ็นเอ็น ยังไม่เคยมีกำไร  ตั้งแต่ปี 2557 โดยขาดทุนสูงสุด ในปี 2558 ขาดทุน 200.16 ล้านบาท และมีแนวโน้มการขาดทุนลดลง ทุกปี อย่างไรก็ตามในรอบ 6 ปี ของช่องทีวีดิจิทัล ทีเอ็นเอ็นมีการขาดทุนสะสม 420.18 ล้านบาท  เมื่อดูรายได้ของ ทีเอ็นเอ็น มีรายได้ค่อนข้างคงที่ แต่มีข้อน่าสังเกตุ รายได้ของ ทีเอ็นเอ็น ในปี 2557 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีช่องทีวีดิจิทัล มีรายได้สูงมาก ต่างจากช่องทีวีดิจิทัลช่องอื่นอีกหลายช่องที่ปีแรกมีรายได้น้อยมาก เพราะว่าทีเอ็นเอ็น เป็นช่องทีวีในเครือข่าย บริษัท ซีพี จึงมีโฆษณาสนับสนุนทุนรายการต่อเนื่อง

ช่อง ทีเอ็นเอ็นช่องทุนหนาระดับมหาเศรษฐี  ที่เน้นรายการข่าว วิเคราะห์ข่าว และรายการสุขภาพ ศาสนา และเรื่องธุรกิจ ในภาพรวมปี 2562 ช่อง ทีเอ็นเอ็นมีเรตติ้ง เฉลี่ยอยู่ที่ 0.031อยู่ในอันดับ 20 เพิ่มขึ้น จากเรตติ้งเฉลี่ย 0.024 ในปี 2561 ที่อยู่ในอันดับ 23   อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ทีเอ็นเอ็น อาจจะมีกำไรครั้งแรก ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีช่องทีวีดิจิทัล

ส่วนรายได้เฉพาะธุรกิจทีวีดิจิทัลที่ช่อง ทีเอ็นเอ็นที่รายงานต่อ สำนักงาน กสทช. ในรอบ 5ปี ที่ผ่านมานั้น ปี 2557 มีรายได้ 272 ล้านบาท ปี 2558  มีรายได้ 378 ล้านบาท ปี 2559 มีรายได้ 386 ล้านบาท ปี 2560  มีรายได้ 379 ล้านบาท ปี 2561  มีรายได้ 392 ล้านบาท แต่ยังไม่แจ้งรายได้ปี 2562

Tagged