กำไรแล้ว ปี 63 ช่อง TNN กำไร 237 ลบ.

ผลประกอบการ

ผลประกอบการ ปี 2563ของ ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น)จำกัด ผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัลช่อง 16 ซึ่งเป็นบริษัท ลูกของ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น รายงานผลประกอบการ ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า รายได้รวม 708.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.41 % และ กำไรครั้งแรกในรอบ 7 ปี จำนวน 237.63 ล้านบาท ในปี 2563 กลุ่มธุรกิจทีวีดิจิทัลอื่น ส่วนใหญ่ มีรายได้ลดลง มีสาเหตุมาจากมีรายได้ลดลง มีสาเหตุมาจากผลกระทบของ COVID-19 และเม็ดเงินโฆษณาลดลง แต่ทีเอ็นเอ็น มีรายได้ เพิ่มขึ้น และ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดยสามารถควบคุม ค่าใช้จ่าย และ ต้นทุนได้ดี โดย ลดลง 10.05 % และ ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 80.48 %

จากข้อมูล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า รายได้ของ TNN มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2557 มีรายได้ดังนี้ ปี 2557 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีช่องทีวีดิจิทัลเข้ามาแข่งใหม่ 24 ช่อง ปี 2557 มีรายได้ 363.49 ล้านบาท ปี 2558 รายได้ 390.60 ล้านบาท ปี 2559 รายได้ 395.64 ล้านบาท ปี 2560 รายได้ 395.63 ล้านบาท ปี 2561 รายได้ 440.59 ล้านบาทและ ปี 2562 รายได้ 484.09 ล้านบาท แต่ช่องทีเอ็นเอ็น ยังไม่เคยมีกำไร ตั้งแต่ปี 2557 โดยขาดทุนสูงสุด ในปี 2558 ขาดทุน 200.16 ล้านบาท และมีแนวโน้มการขาดทุนลดลง ทุกปี อย่างไรก็ตามในรอบ 6 ปี ของช่องทีวีดิจิทัล ทีเอ็นเอ็นมีการขาดทุนสะสม 420.18 ล้านบาท เมื่อดูรายได้ของ ทีเอ็นเอ็น มีรายได้ค่อนข้างคงที่แต่มีข้อน่าสังเกต รายได้ของ ทีเอ็นเอ็น ในปี 2557 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีช่องทีวีดิจิทัล มีรายได้สูงมาก ต่างจากช่องทีวีดิจิทัลช่องอื่นอีกหลายช่องที่ปีแรกมีรายได้น้อยมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะช่องทีเอ็นเอ็น เป็นช่องทีวีในเครือข่าย ซีพีและ กลุ่มทรูฯ จึงมีโฆษณาสนับสนุนทุนรายการต่อเนื่อง

ตารางเรตติ้งปี 2562 กับ 2563

เรตติ้งทีวีดิจิทัล ประจำปี 2563 : เปลี่ยนผ่านปีชวด ยุคโควิด เข้าสู่ปีฉลู ต้องสู้เพื่อรอด

เรตติ้งทีวีดิจิทัล ประจำปี 2563 : เปลี่ยนผ่านปีชวด ยุคโควิด เข้าสู่ปีฉลู ต้องสู้เพื่อรอด – TV Digital Watch

เรตติ้งทีวีดิจิทัล ประจำปี 2563 : เปลี่ยนผ่านปีชวด ยุคโควิด เข้าสู่ปีฉลู…

ช่องทีเอ็นเอ็น หนึ่งใน 3 ของช่องใบอนุญาตหมวดข่าวสารและสาระ ที่เน้นรายการข่าว วิเคราะห์ข่าว และเรื่องธุรกิจ ในภาพรวมปี 2563 ช่อง ทีเอ็นเอ็นมีเรตติ้ง เฉลี่ยอยู่ที่ 0.032อยู่ในอันดับ16 เพิ่มขึ้น จากเรตติ้งเฉลี่ย 0.031 ในปี 2562 ที่อยู่ในอันดับ 20 ส่วนเดือนล่าสุด เดือนพ.ค.64 เรตติ้งเฉลี่ยช่องอยู่อันดับ 16 เรตติ้งเฉลี่ย 0.035

Tagged