รายได้ช่อง NEW 18 ปี 63 ก่อนเป็น JKN 18 ขาดทุน 238 ลบ.

ผลประกอบการ

บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสต์ ซึ่งของกลุ่มเดลินิวส์ ซึ่งรับใบอนุญาตทีวีดิจทัลหมวดข่าวสารและสาระ ในปี 2563 ยังบริหารงานโดยกลุ่มครอบครัว เหตระกูล ก่อนที่กลุ่ม JKN ของ “แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ จะเข้ามาเทคโอเวอร์ เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จำกัดและเปลี่ยนชื่อจาก NEW 18 เป็น JKN 18 โดยในวันที่ 9 เมษายน เจเคเอ็นได้เข้าซื้อกิจการช่องนิว 18 จากนั้นได้ปรับปรุงผังรายการของช่องใหม่ ก่อนจะเริ่มออกอากาศรายการในผังใหม่เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม และเปลี่ยนชื่อสถานีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

รายงานผลประกอบการปี 2563 ของบริษัทที่ยังเป็นการบริหารงานจากกลุ่มผู้ถือหุ้นดั้งเดิม ที่รายการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า รายได้รวม 197.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.72 % และ ขาดทุน 238.34 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 10.82 % เมื่อเปรียบเทียบปี 2562 ในปี 2563 กลุ่มธุรกิจทีวีดิจิทัลอื่น ส่วนใหญ่ มีรายได้ลดลง มีสาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจ จากผลกระทบของ COVID-19 และ เม็ดเงินโฆษณาลดลง แต่ช่อง 18 ก็มีรายได้ เพิ่มมากขึ้น ขาดทุนสุทธิลดลง นับเป็นการขาดทุนน้อยที่สุดตั้งแต่ปี 2557 ปี ซึ่งเป็นปีแรกที่มีช่องทีวีดิจิทัล ช่อง 18 สามารถควบคุม ค่าใช้จ่าย และ ต้นทุนได้ดี โดย ลดไป 21.74 %

จากข้อมูล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า รายได้รวมช่อง 18 ตั้งแต่ปี 2557 มีรายได้ดังนี้ ปี 2557 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีช่องทีวีดิจิทัลเข้ามาแข่งใหม่ 24 ช่อง ปี 2557 มีรายได้ 14.20 ล้านบาท ปี 2558 รายได้ 75.21 ล้านบาท ปี 2559 รายได้ 84.25 ล้านบาท ปี 2560 รายได้ สูงสุด 124.30 ล้านบาท ปี 2561 รายได้ 117.63 ล้านบาทและ ปี 2562 รายได้ 120.20 ล้านบาท ช่อง 18 ยังไม่เคยมีกำไร ตั้งแต่ปี 2557 โดยขาดทุนสูงสุด ในปี 2558 ขาดทุน 741.15 ล้านบาท และขาดทุนลดลง มาทุกปี หลังจากนั้น ช่อง 18 แนวโน้มการขาดทุนคงที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามในรอบ 7 ปี ของช่อง 18 ขาดทุนสะสม ถึง 3,172.35 ล้านบาท

ตารางเรตติ้งปี 2562 กับ 2563

เรตติ้งทีวีดิจิทัล ประจำปี 2563 : เปลี่ยนผ่านปีชวด ยุคโควิด เข้าสู่ปีฉลู ต้องสู้เพื่อรอด – TV Digital Watch

เรตติ้งทีวีดิจิทัล ประจำปี 2563 : เปลี่ยนผ่านปีชวด ยุคโควิด เข้าสู่ปีฉลู ต้องสู้เพื่อรอด

6 ปี ภายใต้การบริหารของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม คอนเทนต์เด่นของช่องเป็นรายการข่าว และรายการสารคดี มีการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2561ลดทีมข่าว เนื่องจากมีต้นทุนสูงเพื่อหันไปเน้นรายการสารคดี แต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร   ในภาพรวมปี 2563 ช่อง 18 มีเรตติ้ง เฉลี่ยอยู่ที่ 0.034อยู่ในอันดับ 15เพิ่มขึ้นจากอันดับ 19 ในปี 2562 เรตติ้ง 0.042 ปัญหาของ ช่อง 18 น่าจะอยู่ที่การหารายได้ การขาดทุนมีแนวโน้มลดลง แต่การหารายได้ก็ยังอยู่ต่ำกว่า200 ล้านบาทต่อปี ซึ่งน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับช่องอื่นเช่นช่อง  TNN ที่เป็นกลุ่มช่องข่าว และเรตติ้งเใกล้เคียงกัน

ในปี 2562 กสทช. ได้อนุญาติช่องทีวีดิจิทัลสามารถคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล เพื่อขอรับเงินเงินชดเชยจาก กสทช. ช่อง 18 ก็เป็นช่องที่นักวิเคราะห์คาดเดาว่าน่าจะคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลแต่ในท้ายที่สุด ช่อง 18ก็ยังไม่ยอมแพ้  จนวันที่  9 เม.ย. 2564 บริษัท JKN ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมบอร์ดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 เม.ย.2564 ให้เจเคเอ็นเข้าเทคโอเวอร์ ดีเอ็น บรอดคาสต์ ผู้รับใบอนุญาตของช่องนิว 18 รวมถึงอาคารสำนักงานของช่องและอุปกรณ์การออกอากาศทั้งหมด จากกลุ่มผู้บริหารของเดลินิวส์ คิดเป็นมูลค่า 1,060,000,000 บาท และจ่ายอีก 150,000,000 บาท ให้แก่ กสทช. เมื่อวันที่ 20 พ.ค. รวมทั้งสิ้น 1,210,000,000 บาท โดย JKN เริ่มเข้าบริหารช่องอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 5 พ.ค.2564

 
Tagged