เมื่อต้อง Work from Home เปิดตัวเลขผู้ชมดูทีวีมากขึ้น ก่อนประกาศพรก.ฉุกเฉิน

เรตติ้งประจำวัน

ช่วงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจ Social Distancing เพื่อช่วยลดการระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายหน่วยงาน ได้เริ่มมาตรการ work from home มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ข้อมูลตัวเลขผู้ชมทีวีดิจิทัลในภาพรวมของ 18 ช่อง ที่มีการวัดเรตติ้ง ยกเว้นช่องทีวีรัฐสภา ระหว่างวันที่ 18 -23 มี.ค.2563 พบว่า จำนวนผู้ชมทีวีเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากวันพุธที่ 18 มี.ค.63 มียอดผู้ชมเฉลี่ยต่อนาที 4.791 ล้านคน และมีจำนวนผู้ชมแบบไม่นับซ้ำ 31.542 ล้านคน

จำนวนผู้ชมทีวีดิจิทัลมาสูงสุดในวันอาทิตย์ที่ 22 มี.ค. ซึ่งเป็นวันที่มีประกาศจากกรุงเทพมหานคร ให้ปิดสถานที่เสี่ยง ลดความเสี่ยงการระบาดของไวรัสโควิด จำนวน 22 วัน เป็นวันที่มีจำนวนผู้ชมเฉลี่ยต่อนาทีอยู่ที่ 5.737 ล้านคนต่อนาที และ มีจำนวนผู้ชมแบบไม่นับซ้ำในวันที่ 22 มี.ค.นี้อยู่ที่ 33.625 ล้านคน

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม ทุกวงการ รวมถึงวงการทีวี ผู้ผลิตรายการเริ่มประสบปัญหาความยากลำบากมากขึ้นในการผลิตรายการ และรายได้โฆษณาที่ลดลง ไม่นานต่อจากนี้ จะเริ่มเห็นภาพของหลายช่อง หลายรายการต้องลดต้นทุนการผลิต หรือต้องนำรายการที่เคยออกอากาศไปแล้วมารีรันอีกครั้ง รวมถึงการจัดคอนเทนต์ในสต๊อกมาออกอากาศ ต้องเอาใจช่วยทุกๆฝ่ายให้อดทน สู้ฝ่าฟัน ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

ส่วนตัวเลขผู้ชมทีวี หลังจากประกาศพรก.ฉุกเฉิน การห้ามประชาชนออกจากบ้านนั้น จะเป็นอย่างไร TV Digital Watch จะมารายงานต่อไป

Tagged