อดีตที่ยิ่งใหญ่ของบริษัท TV digital ไทย

รายได้ทีวีดิจิทัล

Fact มูลค่า Netflix Inc ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563 อยู่ที่ 5.90ล้านล้านบาท มากกว่าทั้ง 5 บริษัท รวมกัน 140 เท่า

Share this: