เวิร์คพอยท์ปี 64 กำไรเพิ่ม 103.76%: กลุ่มรายการร้องเพลงฮอต

ผลประกอบการ รายได้ทีวีดิจิทัล

ผลประกอบการปี 2564 ของบริษัท เวิร์คพอยท์ ซึ่งครอบคลุมธุรกิจทีวีดิจิทัล ช่องเวิร์คพอยท์ และสื่อออนไลน์ด้วย มีรายได้รวมทั้งปี และกำไรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้รายได้ธุรกิจทีวี ครองสัดส่วน 93.16% ของรายได้ทั้งหมด

บริษัท เวิร์คพอยท์ แจ้งผลประกอบการปี 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์ พบว่า รายได้รวมของบริษัท อยู่ที่ 2,227.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.3 ล้านบาท หรือ 1.56 % เมื่อเทียบกับ ปี 2563 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,193.32 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 324.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 165.09 ล้านบาท หรือ 103.76 % เมื่อเทียบกับ ปี 2563

รายได้หลักของเวิร์คพอยท์ ยังคงเป็นกลุ่มรายได้จากรายการโทรทัศน์ จำนวน 2,075.27 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 93.16 % ของรายได้รวม หรือเพิ่มขึ้น 246.75 ล้านบาทหรือ 13.49 % จากปี 2563 มีรายได้อยู่ที่ 1,828.52 ล้านบาท ซึ่งเวิร์คพอยท์ชี้แจงว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากโฆษณาของช่องเวิร์คพอยท์ และสื่อออนไลน์ของบริษัท โดยเฉพาะรายการที่ได้รับความนิยมสูง เป็นกลุ่มรายการร้องเพลง ประกอบไปด้วย “ร้องข้ามกำแพง” “ไมค์หมดหนี้ นักร้องนำโชค” และ “โจ๊กตัดโจ๊ก”

กลุ่มรายได้จากรายได้จากคอนเสิร์ตและละครเวที และ การรับจ้างจัดงาน ลดลงมาก เหตุจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่รายได้ส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนเพียง 1% ของรายได้รวม

ส่วนรายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น รายได้ส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วน 3.12 % ของรายได้รวม โดยปี 2564 มีรายได้อยู่ที่ 69.67 ล้านบาท ลดลง 151.13 ล้านบาท หรือ 68.45% จาก ปี 2563 ที่มีรายได้อยู่ที่ 220.8 ล้านบาท ซึ่งเวิร์คพอยท์อธิบายว่าการลดลง ดังกล่าวมาจากการลดลง ของรายได้จากการจากการขายสินค้าเป็นหลัก

 

Tagged