เวิร์คพอยท์ไตรมาส 3/64 : รายได้-กำไรลด หยุดธุรกิจ TV Shopping 

ผลประกอบการ
บริษัท เวิร์คพอยท์ แจ้งผลประกอบการของ ไตรมาส 3 /2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อเร็วๆนี้  โดยรายได้และกำไรลดลงจากการระบาดของไวรัสโควิด กระทบต่อเม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมทีวี อีกทั้งยังยุติธุรกิจ 123 Hello Shop หรือ TV Shopping ของบริษัทด้วย
ข้อมูลที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อเร็วๆนี้ แจ้งว่ารายได้รวมของบริษัท อยู่ที่ 522.10 ล้านบาท ลดลง 38.56 ล้านบาท หรือ 6.88% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 560.7 ล้านบาท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 69.67 ล้านบาท ลดลง 6.17 ล้านบาท หรือ 8.14% จาก ไตรมาส 3 / 2563
รายได้หลักของเวิร์คพอยท์ ยังคงเป็นกลุ่มรายได้จากรายการโทรทัศน์ไตรมาส 3 /2564 มีรายได้ส่วนนี้ 478.06 ล้านบาท อยู่ที่ 91.56 % ของรายได้รวม ลดลง 7.5 ล้านบาทหรือ 1.54%  จากรายได้ไตรมาส 3/ 2563  มีรายได้อยู่ที่ 485.56 ล้านบาท ซึ่งเวิร์คพอยท์ชี้แจงว่ารายได้ส่วนนี้ลดลงเกิดจาดการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างหนักในไตรมาส 3 /2564ซึ่งมีผลกระทบต่อเม็ดเงินโฆษณา
กลุ่มรายได้จากรายได้จากคอนเสิร์ตและละครเวที และ การรับจ้างจัดงาน ลดลงมาก มีสาเหตุมาจากการงดจัดกิจกรรมและคอนเสิร์ตตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้รายได้ในไตรมาส3 มีการชะลอตัวลง โดยกลุ่มรายได้จากคอนเสิร์ตและละครเวทีลดลง 75.7 % แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองกลุ่มนี้มีสัดส่วนรายได้เพียงแค่ 0.57%ของรายได้รวม

ส่วนรายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่นรายได้ส่วนนี้ สัดส่วน อยู่ที่ 2.95 % ของรายได้รวม ไตรมาส3/ 2564 พบว่า มีรายได้อยู่ที่ 15.43 ล้านบาท ลดลง 26.41 ล้านบาท หรือ 63.12% จากไตรมาส 3 ปี 2563 ที่มีรายได้อยู่ที่ 41.84 ล้านบาท (รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่นประกอบด้วย รายได้จากการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ และสินค้าจากพันธมิตร รวมถึงรายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่โรงละครและรายได้จากการบริการจัดหานักแสดง ) ซึ่งเวิร์คพอยท์อธิบายว่าการลดลง ดังกล่าวมาจากการลดลง ของรายได้จากการจากการขายสินค้าเป็นหลัก เนื่องจากบริษัทได้ยุติรายการ 1346 Hello Shops ซึ่งเป็นรายการ TV Shopping ของบริษัท ออนแอร์ในช่องเวิร์คพอยท์ และให้ผู้ประกอบการภายนอกเช่าเวลาแทน
เวิร์คพอยท์ชี้แจงว่า ไตรมาสนี้บริษัทได้มีการลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก โดยมีต้นทุนการผลิต 291.13 ล้านบาท ลดลง 24.05ล้านบาท หรือ 8% เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีที่แล้ว ตามนโยบายลดต้นทุนเพื่อรับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกรณีโควิด-19  และลดต้นทุนจากการธุรกิจรายการโทรทัศน์
Tagged