เปิดรายได้ 3 ช่องทีวีดิจิทัลช่องกลุ่มช่อง 3 ในรอบ 6 ปี

ผลประกอบการ

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานผลประกอบการของบริษัท บีอีซีมัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่รับใบอนุญาตประกอบการทีวีดิจิทัล 3 ช่องของกลุ่มช่อง 3 มาตั้งแต่ปี 2557 พบว่าเพิ่งมามีกำไรในปี 2561-2562 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่คืนใบอนุญาต 2 ช่อง โดยในปี 2561 กำไร 111.30 ล้านบาท ส่วนปี 2562 กำไร 730.55 ล้านบาท

ผลประกอบการบริษัท บีอีซีมัลติมีเดีย ตั้งแต่ปี 2557 ปีที่เริ่มทำธุรกิจทีวีดิจิทัลทั้ง 3 ช่อง ได้แก่ช่อง 3Family หรือช่อง 13 ช่อง 3SD หรือช่อง 28 และช่อง 3HD หรือช่อง 33 มีรายได้รวม 707.24 ล้านบาท ขาดทุน 495.41 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีที่มียอดขาดทุนสูงสุด ก่อนที่จะพลิกมากำไรในปี 2561 ด้วยรายได้ 2,572.69 ล้านบาท กำไร 111.30 ล้านบาท

ส่วนปี 2562 มีรายงานรายได้สูงที่สุดจำนวน  2,604.17 ล้านบาท และกำไร 730 .55 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีที่กลุ่มช่อง 3 คืนใบอนุญาตช่อง 3Family และ ช่อง 3SD และได้รับเงินเยียวยาจากการคืนช่องรวม 820 ล้านบาท จากกสทช.ซึ่งมีส่วนทำให้ผลประกอบการมีกำไร

เมื่อแยกรายได้ของแต่ละช่อง ที่เคยแจ้งสำนักงานกสทช.จากข้อมูลในหนังสือ “5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล บทเรียนและการเปลี่ยนแปลงของสำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กสทช.พบว่า ช่อง 3HD มีแจ้งรายได้ในปี 2557 อยู่ที่ 434 ล้านบาท และเพิ่มเป็นปีละ 1,800 ล้านบาทตั้งแต่ปี 2558-2561

ผลงานช่อง 3HD ในรอบ 5 ปี https://www.tvdigitalwatch.com/3hd-5years-performance-tvdigital/

ช่อง 3SD แจ้งรายได้ในปี 2557- 2561  ที่กสทช.อยู่ที่ 151 ล้านบาท  276  ล้านบาท  382 ล้านบาท 496 ล้านบาท และ 625 ล้านบาท ตามลำดับ

ผลงานช่อง 3SD ในรอบ 5 ปี https://www.tvdigitalwatch.com/rating-3sd-8months-2562/

ส่วนช่อง 3Family แจ้งรายได้ปี 2557 -2561 ไว้ดังนี้ 122 ล้านบาท  140 ล้านบาท 128 ล้านบาท 100 ล้านบาท และ 146 ล้านบาท

ผลงานช่อง 3Family ในรอบ 5 ปี https://www.tvdigitalwatch.com/analysis-5years-3family-11-aug-2562/

ในขณะที่ภาพรวมของกลุ่มช่อง 3 ผลประกอบการของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ที่รายงานที่ตลาดหลักทรัพย์ มียอดขาดทุนอยู่ที่ 397.2 ล้านบาท มีรายได้รวมของกลุ่ม 8,310.2 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากรายได้จากค่าโฆษณาที่เป็นรายได้หลักของบริษัทลดลงหนัก  และหลังจากประกาศผลประกอบการไม่นาน ก็มีข่าวการลาออกของทีมผู้บริหารตั้งแต่ประชุม มาลีนนท์และอริยะ พนมยงค์อ่านเพิ่มเติม https://www.tvdigitalwatch.com/performance-ch3-year2562/

 
Tagged