มูลค่าตลาดโฆษณาเดือนก.พ.63 กระจุกตัวในกลุ่มช่อง TOP 10

มูลค่าโฆษณา รายได้ทีวีดิจิทัล

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา 18 ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือนก.พ.2563 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,405.51 ล้านบาท สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนม.ค.ปี 2562 ซึ่งมีมูลค่ารวม 4,929.23 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 9.66% โดยที่มูลค่าโฆษณากระจุกตัวอยู่ในกลุ่มช่อง TOP 10 ตั้งแต่ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 8 ช่อง One ช่องเวิร์คพอยท์ ช่อง Mono ช่องไทยรัฐทีวี และช่อง 9 อสมท.

ในขณะที่หากแยกตามกลุ่มของประเภทใบอนุญาตกับกสทช.แล้วพบว่ากลุ่มช่อง HD มีมูลค่าโฆษณาเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับหมวดอื่นๆ โดยในกลุ่มช่อง HD มีทั้งหมด 7 ช่อง แต่ช่องที่มีประมาณการมูลค่าโฆษณาเติบโตในเดือนม.ค.นี้มีทั้งหมด 5 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง One ช่องไทยรัฐทีวี ช่องอมรินทร์ทีวี  โดยที่ทั้ง 7 ช่องกลุ่ม HD มีมูลค่าโฆษณารวมทั้งเดือนอยู่ที่ 3,542.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วที่มีมูลค่าอยู่ที่ 3,068.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.45%

ส่วนกลุ่มช่อง SD ที่มีทั้งหมด 5 ช่องเมื่อเทียบกับเดือนก.พ.ปีที่แล้วที่มีอยู่ทั้งหมด 7 ช่อง แต่มูลค่าโฆษณามีการปรับตัวสูงขึ้นทั้ง 5 ช่อง ได้แก่ช่อง 8 ช่องเวิร์คพอยท์ ช่อง Mono ช่อง True4U และ ช่อง GMM25 โดยเพิ่มขึ้น 6.03% จาก 1,345.98 ล้านบาทในเดือนก.พ.62 มาอยู่ที่ 1,427.10 ล้านบาทในเดือนก.พ.ปี 63 นี้

กลุ่มช่องข่าว ลดลงจาก 6 ช่องในเดือนก.พ.ปี 2562 มาอยู่เพียง 3 ช่อง ได้แก่ เนชั่นทีวี ช่อง TNN และช่อง New TV มีมูลค่าลดลงถึง 40.33% โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 117.54 ล้านบาท

 แต่กลุ่มช่องสาธารณะจำนวน 2 ช่องที่มีโฆษณาได้ ได้แก่ช่อง 5 และช่อง NBT มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น 14.44% จากมูลค่า 278.49 ล้านบาทในเดือนก.พ.62 มาอยู่ที่ 318.72 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังพบว่า นอกจากมูลค่าโฆษณายังกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มช่องในกลุ่ม TOP 10 แล้ว ยังมีอีก 2 ช่องสาธารณะที่มีโฆษณาได้ ทั้งช่อง 5 และช่อง NBT มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นทั้งหมดด้วย

อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่างๆของแต่ละช่อง ซึ่งมูลค่าของรายได้จากโฆษณาจริงของแต่ละช่องจะลดลงมากกว่านี้ ซึ่งสถานการณ์ในเดือนก.พ.ที่ผ่านมานี้ ยังพบว่ารายได้จากค่าโฆษณาในธุรกิจทีวียังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

Tagged