มูลค่าตลาดโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือนสุดท้ายส่งท้ายปี 2563

มูลค่าโฆษณา

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณาทีวีดิจิทัล ประจำเดือนธ.ค.2563 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,851.97ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.24 % เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค.ปี 2562 ซึ่งมีมูลค่ารวม 5,508.49 ล้านบาท  ทั้งนี้เดือนธ.ค. ยังเป็นเดือนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19แต่รัฐบาลได้มีมาตราการผ่อนคลายปลดล็อคกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ประเทศเพื่อนบ้านเมียนม่าร์ มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล แต่ ปลายเดือน ธ.ค.ไทยมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่เริ่มมาจากแรงงานต่างชาติในสมุทรสาคร และ การติดเชื้อในบ่อนการพนันจังหวัดระยอง

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตจากกสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD จำนวน 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 3,720.19 ล้านบาท ในเดือน ธ.ค. 2562 มาอยู่ที่ 3,791.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.92 % โดยกลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นมี 5 ช่องได้แก่ ช่องOne ช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง3  PPTV และ ช่องไทยรัฐทีวี  โดยช่อง ไทยรัฐทีวี เพิ่มขึ้นมากที่สุด 108.68 % ช่องอมรินทร์ทีวี เพิ่มขึ้น 96.04% และ ช่อง One เพิ่มขึ้น 70.90%  ส่วน ช่อง 7ลดลง 21.47%  ช่อง MCOT ลดลงมากที่สุด 73.66% และช่อง 3  เพิ่มขึ้น 7.45%  จากที่เดือนพ.ย.ลดลง 3.51 %

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,892.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.67 % จากเดือนธ.ค. 2562 ที่มีจำนวน 7 ช่อง มูลค่า 1,256.38 ล้านบาท มูลค่าโฆษณารวมช่อง SD เป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นมี 3 ช่องได้แก่ ช่องGMM25 ช่อง Workpoint และช่อง Mono เพิ่มขึ้น 145.83%  43.94%และ 171.27 % ตามลำดับ ส่วน ช่อง 8 ลดลงมากที่สุด 44.09%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3ช่องมีมูลค่ารวม 131.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.64 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 118.04 ล้านบาท โดยช่องที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นได้แก่ เนชั่นทีวี และนิวทีวี เพิ่มขึ้น 19.21 และ 20.38 % ตามลำดับ  เนชั่นทีวีเป็นช่วงเปลี่ยนแปลง มีการลาออกของพิธีกรแม่เหล็ก กนก รัตน์วงศ์สกุล และ อัญชะลี ไพรีรัก ในเดือน พ.ย.

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT และช่องไทยพีบีเอส แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มีมูลค่าโฆษณา 35.52 ล้านบาท ลดลง 91.42% จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 413.86 ล้านบาท สรุปได้ว่ากลุ่มช่องสาธารณะเป็นกลุ่มช่องที่มีมูลค่าโฆษณาลดลงต่อเนื่องมากที่สุดต่อเนื่องทั้งปี

โดยภาพรวมมูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน ธ.ค. 2563 เพิ่มขึ้น 6.24 % แบ่งตามหมวด กลุ่มช่องธุรกิจเพิ่มขึ้นทั้งหมด กลุ่มช่อง HD  เพิ่มขึ้น 1.92 % หมวดช่อง SD เพิ่มขึ้น  50.67 % และ ช่องข่าวเพิ่มขึ้น 11.64% แต่คาดว่ามูลค่าตลาดโฆษณา ประจำเดือนม.ค.2564 น่าจะมีการหดตัวพอสมควร จากการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ

อย่างไรก็ตามหากแยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม และมีอัตราการเติบโตของมูลค่าโฆษณาสูงกว่า โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 2,502.47 ล้านบาท ลดลง 26.13% จากเดือนธ.ค. ปี 62 ที่มีมูลค่ารวม 3,387.75 ล้านบาท ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 3,349.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,120.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 57.94%

การลดลงของมูลค่าโฆษณาในกลุ่มช่องเดิมนั้น มาจากการลดลงอย่างมากในช่องหน่วยงานรัฐทั้งหมด ตั้งแต่ช่อง 5 ช่อง 9 และช่อง NBT และช่องใหญ่สุดอย่างช่อง 7 นั้นมีสัดส่วนลดลง ซึ่งเดือนนี้ช่อง 3 มีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งทั้งช่อง 7 และช่อง 3 ยังเป็น 2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุด

อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละช่อง ซึ่งมูลค่าของรายได้จากโฆษณาจริงของแต่ละช่องจะลดลงมากกว่านี้ ซึ่งสถานการณ์จริงในเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมานี้ ยังพบว่ารายได้จากค่าโฆษณาในธุรกิจทีวียังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมทีวีทั้งระบบด้วย

Tagged