เม็ดเงินโฆษณาทีวีดิจิทัล เดือน ธ.ค. 64

มูลค่าโฆษณา รายได้ทีวีดิจิทัล

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือน ธ.ค.2564 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,678.1ล้านบาท ลดลง 4.84% เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค.2563 ซึ่งมีมูลค่ารวม 5,966.78ล้านบาท โดยที่เดือนธ.ค.ยังเป็นเดือนที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธ์โอมิครอน แต่รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายบางมาตรการให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเปิดกิจการได้ภายใต้มาตรการที่ผ่อนคลายมากขึ้นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้เดือนสุดท้ายของปี ช่องส่วนใหญ่จัดรายการรีรันลงผังรายการ เนื่องจากมีวันหยุดยาว มีผลต่อจำนวนผู้ชมที่ลดลงด้วย

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตของกสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD จำนวน 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาลดลงจากเดือนธ.ค.63 ที่มีมูลค่า 3,787.88 ล้านบาท มาอยู่ที่ 3,510.51ล้านบาท หรือลดลง 7.32 % โดยที่มูลค่าโฆษณาช่อง PPTV ช่อง 9 ช่อง ARMARIN และช่อง 3 มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น 23.83% 9.31% 4.05% และ 1.67% ตามลำดับ ส่วนช่องที่มีมูลค่าโฆษณาลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ ไทยรัฐ ช่อง 7 และ ONE ลดลง 18.58% 17.88% และ 15.40%

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,883.04 ล้านบาท ลดลง 0.52% จากเดือน ธ.ค. 2563 ที่มีมูลค่า 1,892.82 ล้านบาท ซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นมี 3 ช่องคือ ช่อง GMM25 ช่อง True4U และ ช่อง Mono เพิ่มขึ้น 17.8% 16.3% และ 3.99% ส่วนมูลค่าโฆษณาช่อง 8 ลดลง 17.22% และ ช่อง Workpoint ลดลง 10.22%

ช่องหมวดใบอนุญาตข่าวมีทั้งหมด 3 ช่องมีมูลค่ารวม 152.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.59% จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 131.6 ล้านบาท โดยที่ทุกช่องหมวดนี้ มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น ช่อง JKN18 เพิ่มขึ้น 32.76% ส่วนเนชั่นและช่อง TNN มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น 12.24 % และ 11.96 % ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT และช่องไทยพีบีเอส แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มูลค่าโฆษณาช่องสาธารณะ มีมูลค่าโฆษณารวม 55.63 ล้านบาท จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 37.32 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตามหากแยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ประกอบด้วยช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม และ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าโฆษณาสูงกว่า โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 2,401.84 ล้านบาท ลดลง 3.95% จากเดือน ธ.ค.  ปี 63 ที่มีมูลค่ารวม 2,500.59 ล้านบาท การลดลงของมูลค่าโฆษณาในกลุ่มช่องเดิมนั้น มาจากการลดลงมูลค่าโฆษณาของช่อง  7  ที่ลดลง 17.88% ส่วน ช่อง 3 เพิ่มขึ้น แค่ 1.67% โดยช่อง 3 และช่อง 7 มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 62.13% และ 29.45% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 91.59% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด
ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 3,199.47ล้านบาท ลดลงจาก 3,349.04ล้านบาท หรือลดลง 4.47% ในส่วน 12 ช่องใหม่ช่อง ONE ช่อง Workpoint  และช่อง MONO มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 22.24 % 13.52% และ 33.04% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สามช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 68.79% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด
อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง  ของแต่ละช่อง ซึ่งมูลค่าของรายได้จากโฆษณาจริงของแต่ละช่องจะลดลงมากกว่านี้ 
Tagged