มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน ก.พ.65

มูลค่าโฆษณา รายได้ทีวีดิจิทัล

ลดลง 2.25 % SD มีมูลค่าโฆษณาลดลงทุกช่อง

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือน ก.พ. 2565 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 4,790.97ล้านบาท ลดลง 2.25 % เมื่อเทียบกับเดือนก.พ. 2564 ซึ่งมีมูลค่ารวม 4,901.27ล้านบาท

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตของกสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD จำนวน 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 2,949.29 ล้านบาท ในเดือน ก.พ. 2564 มาอยู่ที่ 2,982.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.13 % โดยกลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นมี 4 ช่องได้แก่ ช่อง MCOT ช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 7 และ PPTV โดยช่อง PPTV เพิ่มขึ้นมากที่สุด 43.95 % ช่องอมรินทร์ทีวี เพิ่มขึ้น 3.91% ช่อง 7 เพิ่มขึ้น 14.77% และ ช่อง MCOT เพิ่มขึ้น 24.18% ส่วน ช่องOne ลดลง 7.27% ส่วน ช่องไทยรัฐทีวี ลดลงมากที่สุด 14.89 % และ ช่อง 3 ลดลง 1.65%

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,532.67 ล้านบาท ลดลง 10.37 % จากเดือนก.พ.2564 มูลค่า 1,710 ล้านบาท ซึ่งทุกช่องมีมูลค่าโฆษณาลดลง เริ่มจากช่อง GMM25 ลดลง 6.88% ช่อง TRUE4U ลดลง 2.61% ช่อง Mono ลดลง 21.73% ช่อง 8 ลดลง 6.88% ส่วน ช่อง Workpoint ลดลงมากที่สุด 22.07%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3 ช่องมีมูลค่ารวม 132.56ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.48 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 125.68 ล้านบาท โดยช่องที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นได้แก่ช่อง JKN เพิ่มขึ้น 42.52 % และเนชั่นทีวี เพิ่มขึ้น 4.86 % ส่วน TNN ลดลง 14.29%

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 4 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT ช่องไทยพีบีเอสและช่องทีสปอร์ต แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มีมูลค่าโฆษณา 62.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.78 % จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 29.28 ล้านบาท

มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน ก.พ.65 แบบกลุ่มผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่

การแยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 1,993.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.53% จากเดือนก.พ. ปี 64 ที่มีมูลค่ารวม 1,871.28 ล้านบาท
การเพิ่มขึ้นของมูลค่าโฆษณาในกลุ่มช่องเดิมนั้น มาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าโฆษณา ช่อง 7 ที่เพิ่มขึ้นถีง  14.77% ส่วน ช่อง 3 ลดลงเล็กน้อย  1.65 % ทั้งช่อง 3 และ ช่อง 7 นั้นเป็น 2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุด โดยช่อง 3 และช่อง 7 มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 57.31% และ 34.42% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณาเป็นสัดส่วนถึง 91.73% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด
ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 2,716.69 ล้านบาท ลดลงจาก 2,942.97 ล้านบาท หรือลดลง 7.69% ในส่วน 12 ช่องใหม่ช่อง ONE และช่อง MONOมีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง24.07% และ 29.80% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง53.86 %ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด ในขณะที่ช่องเวิร์คพอยท์ มีสัดส่วน 12.04% อยู่ในอันดับ 3 ของกลุ่ม 12 ช่องใหม่
อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละช่อง
Tagged