บทสรุปคอนเทนต์ในผังรายการทีวีดิจิทัล ปี 58-64

กสทช.

กลยุทธ์การวางผังรายการมีความสำคัญอย่างมากกับการดำเนินงานของช่องโทรทัศน์ดิจิทัล
แต่ละช่องก็มีการวางกลยุทธ์การได้มาซึ่งรายการ เพื่อนำมาออกอากาศที่แตกต่างกันออกไป ตามความถนัดและเป้าหมายทางธุรกิจ แต่ละช่องรายการจะมีสัดส่วนที่มาของรายการแตกต่างกันอย่างไร และนับตั้งแต่การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การออกอากาศในระบบดิจิทัล ช่องรายการต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนที่มาของรายการอย่างไรบ้าง

สามารถอ่านบทวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนที่มารายการของช่องต่างๆ
ได้ที่ https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/650200000003.pdf

Tagged