มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน ม.ค. 65 ลดลง 6.28 %

มูลค่าโฆษณา

ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณา ช่องทีวีดิจิทัล ประจำเดือนม.ค.2565 จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 4,532.87ล้านบาท ลดลง 6.28 % เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2564 ซึ่งมีมูลค่ารวม 4,836.81ล้านบาท ทั้งนี้เดือนม.ค.ยังเป็นเดือนที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่การระบาดรวดเร็วกระจายไปทั่วประเทศ แต่รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายบางมาตรการให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเปิดกิจการได้ภายใต้มาตรการที่ผ่อนคลายมากขึ้น

มูลค่าโฆษณาแบ่งตามหมวดธุรกิจ ตามใบอนุญาตจาก กสทช.พบว่า กลุ่มช่อง HD จำนวน 7 ช่องมีมูลค่าโฆษณาลดลงเล็กน้อย จากเดือนม.ค.64 ที่มีมูลค่ารวม 2,945ล้านบาท มาอยู่ที่ 2,790.12ล้านบาท หรือลดลง 5.26 % โดยกลุ่มช่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นมี 3 ช่องได้แก่ ช่อง MCOT ช่องอมรินทร์ทีวี และ PPTV โดยช่อง PPTV เพิ่มขึ้นมากที่สุด 48.46 % ช่องอมรินทร์ทีวี เพิ่มขึ้น 2.98% และ ช่อง MCOT เพิ่มขึ้น 2.93% ส่วน ช่อง 7 ลดลง 4.73% ช่อง One ลดลง 10.54% ทั้งนี้ช่องไทยรัฐทีวี ลดลงมากที่สุด 20.80% และ ช่อง 3 ลดลง 3.27%

หมวดช่อง SD ซึ่งมีจำนวน 5 ช่อง มีมูลค่าโฆษณารวม 1,473.71 ล้านบาท ลดลง 10.17 % จากเดือนม.ค. 2564 ที่มีจำนวน 7 ช่อง มูลค่า 1,640.48 ล้านบาท ซึ่งช่องที่มีมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นมี 2 ช่องได้แก่ GMM25 เพิ่มขึ้น 9.27% และ ช่อง TRUE4U เพิ่มขึ้น 9.27% ส่วน ช่อง Mono ลดลง 5.36% ช่อง 8ลดลง 18.47% ส่วน ช่อง Workpoint ลดลงมากที่สุด 26.55%

ช่องข่าวมีทั้งหมด 3 ช่องมีมูลค่ารวม 134.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.29 % จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่มีมูลค่า 132.62 ล้านบาท โดยช่องที่มีมูลค่าโฆษณาสูงขึ้นได้แก่ JKN18 เพิ่มขึ้น 44.75 % ส่วนช่องเนชั่นทีวี และช่อง TNN ลดลง 8.25 % และ 6.31 % ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มช่องสาธารณะ มีทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ช่อง 5 ช่อง NBT และช่องไทยพีบีเอส แต่นับมูลค่าแค่เพียงช่อง 5 และช่อง NBT ที่มีโฆษณาได้ มีมูลค่าโฆษณา 64.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123.55 % จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 28.94 ล้านบาท

ถึงแม้มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลรวมเดือน ม.ค. 2565 ลดลง 6.28 % แต่ ถ้าแบ่งตามหมวดธุรกิจ กลุ่มช่อง HD ลดลง 4.66 % หมวดช่อง SD ลดลง 10.17 % และ ช่องข่าวเพื่มขึ้น 1.29 %

มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือน ม.ค.65 แบบกลุ่มผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่

อย่างไรก็ตามหากแยกมูลค่าโฆษณาเป็น 2 กลุ่ม ผู้ประกอบการรายเก่า ช่องดั้งเดิม ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และ ช่อง NBT และ 12 ช่องผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่วงการเมื่อมีทีวีดิจิทัล พบว่า สัดส่วนมูลค่าโฆษณาของกลุ่มผู้ประการรายใหม่ 12 ช่องมีมูลค่าสูงกว่าช่องดั้งเดิม และ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าโฆษณาสูงกว่า โดยในเดือนนี้ กลุ่ม 5 ช่องเดิมมีมูลค่าโฆษณา 1,878.97ล้านบาท ลดลง 1.48% จากเดือนม.ค. ปี 64 ที่มีมูลค่ารวม 1,907.18ล้านบาท การลดลงของมูลค่าโฆษณาในกลุ่มช่องเดิมนั้น มาจากการลดลงของมูลค่าโฆษณา ช่องใหญ่ 2 ช่อง ทั้งช่อง 3 และ ช่อง 7 นั้นเป็น 2 ช่องใหญ่ที่สุดที่กวาดมูลค่าโฆษณาสูงสุด โดยช่อง 3 และช่อง 7 มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง61.19% และ 29.99% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณาเป็นสัดส่วนถึง 91.18% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด
ส่วน 12 ช่องใหม่มีมูลค่ารวม 2,583.91 ล้านบาท ลดลงจาก 2,839.87ล้านบาท หรือลดลง 9.01% ในส่วน 12 ช่องใหม่ช่อง One และช่อง MONO มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง24.38% และ 28.54% ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด สองช่องนี้มีมูลค่าโฆษณามีสัดส่วนถึง 52.96%ของมูลค่าโฆษณาทั้งหมด
อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่าง  ของแต่ละช่อง ซึ่งมูลค่าของรายได้จากโฆษณาจริงของแต่ละช่องอาจจะลดลงมากกว่านี้
Tagged